Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
Banner of เบลนดี้ คาเฟ โอเล
Banner of เบลนดี้ คาเฟ โอเล

เบลนดี้ คาเฟ โอเล

เบลนดี้ คาเฟ โอเล 
กาแฟนมรสชาติใหม่สไตล์ญี่ปุ่น ที่นุ่ม ละมุน หอมฟุ้งกลิ่นกาแฟ ผสานความกล่อมกล่อมจากนม เหมือนกาแฟคาเฟ่ วัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม กาแฟอาราบิก้าแท้100% ด้วย Drip process

ขนาด
280
มล.
ราคา
30
บาท

 Where To Buy

ฝ่ายขายธุรกิจบริการอาหาร
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราซเทวี กรุงเทพฯ
โทร 0-2247-7000 #1263-1270