นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th

ขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เราหวังว่าท่านจะสนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับอายิโนะโมะโต๊ะและผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นจากประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ 
เรา ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในโลกออนไลน์เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราและสื่อสารกับเราด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ทำการปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ("อายิโนะโมะโต๊ะ", "เรา" หรือ "ของเรา") มีการเก็บรวบรวม รักษา ใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ที่อายิโนะโมะโต๊ะให้บริการ ("เว็บไซต์") รวมทั้งเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชมอยู่ในขณะนี้ หากท่านมีการติดต่อกับเรา ท่านอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อเป็นการยืนยันความมีตัวตน (เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) เหล่านี้เราถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ประกาศนโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมด้วยสาระ 9 หัวข้อใหญ่ดังนี้

 1. ขอบข่ายการทำงานและการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เรา (Scope and Acceptance)
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data collection by Ajinomoto)
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (Children’s personal Data)
 4. ทำไมอายิโนะโมะโต๊ะจึงความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเราใช้งานกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร (Why Ajinomoto collects personal data and how we use it)
 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Disclosure of personal data by Ajinomoto)
 6. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานของท่านที่มีกับเรา (Your rights)
 7. เทคโนโลยีการติดตาม และ เทคโนโลยีอื่นๆ (Cookies and other technologies)
 8. การรักษาความปลอดภัยและการบันทึกข้อมูล (Data security and retention)
 9. ช่องทางการติดต่อเรา (How to contact us)
 1. 1. ขอบข่ายการทำงานและการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เรา (Scope and Acceptance)

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อปรับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บเพื่อจุดประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอ

ในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆของอายิโนะโมะโต๊ะ (เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ข้างต้น) หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้เราไว้นั้น ท่านได้ยอมรับรายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้งานที่ได้กล่าวไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับในเงื่อนไขตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณางดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของอายิโนะโมะโต๊ะ (เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ข้างต้น) และ/หรืองดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆก็ตามกับเรา และท่านสามารถขอให้หยุดการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากข้อมูลนั้นถูกนำไปใช้เกินขอบเขต วัตถุประสงค์ หรือ ไม่ได้รับความยินยอม และไม่เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

อายิโนะโมะโต๊ะขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไขข้อความในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อที่ท่านจะได้มั่นใจว่าท่านรับทราบข้อเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไข และการรับทราบนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้งาน

 1. 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data collected by Ajinomoto)

อายิโนะโมะโต๊ะอาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายต่างกันไป ซึ่งอาจกล่าวโดยรวมจากแหล่งข้อมูลดังนี้

 • การติดต่อทางช่องทางออนไลน์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับเรา หมายรวมถึง อายิโนะโมะโต๊ะเว็บไซต์ทั้งหมด, แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ, ระบบการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ สื่อทางออนไลน์ที่อายิโนะโมะโต๊ะเป็นเจ้าของและดูแลโดยตรง หรือแอพพลิเคชั่นที่อยู่บนเครือข่ายที่บริหารจัดโดยบุคคลที่สามบนช่องทางออนโลน์ (เช่น เฟสบุ๊ค, อินสตราแกรม และ อื่นๆ)
 • การติดต่อทางช่องทางออฟไลน์กับเรา ในที่นี้รวมถึง กิจกรรมทางการตลาดทางตรง, เอกสารเชิญชวนเพื่อเข้าลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมการแข่งขัน และการติดต่อกับอายิโนะโมะโต๊ะผ่านทางโทรศัพท์ กับศูนย์ผู้บริโภคอายิโนะโมะโต๊ะ
 • การติดต่อสื่อสารกับเราผ่านกลุ่มเป้าหมายทางออนไลน์ (เช่น สื่อโฆษณาต่างๆ) ที่อายิโนะโมะโต๊ะ และ/หรือ ผู้ให้บริการ ได้กระทำการแทนในนาม และจัดเตรียมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือ แอพพลิเคชั่นด้วย

2.1 ข้อมูลที่ท่านได้จัดเตรียมให้เราโดยตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เปิดเผยและให้ความยินยอมในการนำไปใช้กับเรา ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์และเหตุผลหลายประการดังนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อ รวมถึง ข้อมูลใดๆก็ตามที่สามารถให้อายิโนะโมะโต๊ะติดต่อท่านเป็นการส่วนตัวได้ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์);
 • ข้อมูลทั่วไป รวมถึง วันเกิด, อายุ, เพศ, ภูมิลำเนา (รหัสไปรษณีย์, ตำบล, อำเภอ, ตำแหน่งพิกัดที่อยู่), ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ, งานอดิเรก, ความสนใจ และ ข้อมูลครัวเรือนหรือไลฟ์สไตล์
 • ข้อมูลการใช้จ่าย รวมถึง การใช้จ่ายซื้อสินค้า (เช่น เลขรหัสบนบัตรเครดิต, วันที่หมดอายุบนบัตร และที่อยู่การจัดส่งค่าใช้จ่ายรอเรียกเก็บ)
 • ข้อมูลบัญชีการเข้าใช้บนระบบออนไลน์ของอายิโนะโมะโต๊ะ รวมถึงข้อมูลใดๆก็ตามที่ร้องขอให้ท่านลงทะเบียนกับทางเราเพื่อสร้างบัญชีส่วนตัวกับอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อเข้าใช้งาน (เช่น รหัสเข้าใช้งาน หรือ อีเมลเข้าใช้งาน, ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่านการเข้าใช้งาน และคำถาม/คำตอบส่วนตัว)
 • ผลตอบรับจากผู้บริโภค รวมถึง ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้และเปิดเผยกับอายิโนะโมะโต๊ะเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้ใช้หรือบริโภค ผลิตภัณฑ์และบริการกับทางเรา (เช่น ความเห็นต่างๆที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ, ข้อเสนอแนะ, หนังสือชมเชย และ ผลตอบรับต่างๆที่เกี่ยวโยงกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของอายิโนะโมะโต๊ะ)
 • เนื้อหาของอายิโนะโมะโต๊ะที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภค รวมถึง เนื้อหาใดๆก็ตาม (เช่น รูปภาพ วีดีโอ และ เรื่องราวส่วนตัว) ที่ท่านได้สร้างขึ้นมาด้วยตนเองและได้เปิดเผยกับอายิโนะโมะโต๊ะและหรือผู้อื่นในขณะเดียวกัน โดยผ่านการอัพโหลดลงไปยังช่องทางออนไลน์ของอายิโนะโมะโต๊ะ 

2.2 ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากช่องทางอื่นๆ

สำหรับเว็บไซต์ที่มีระบบการติดตามการเข้าใช้ (ที่เรียกว่า “คุ้กกี้”) และเทคโนโลยีการติดตามการใช้งานอื่นๆเพื่อแบ่งจัดเก็บตามประเภทของข้อมูลเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆของอายิโนะโมะโต๊ะ สำหรับเว็บไซต์ที่ปราศจากระบบการติดตามการเข้าใช้งาน เราจะใช้ระบบการติดตามและเทคโนโลยีการติดตามการใช้งานอื่นๆเพื่อแบ่งจัดเก็บตามประเภทของข้อมูลเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆของอายิโนะโมะโต๊ะ

2.3 ข้อมูลที่จัดถูกเก็บมาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านมาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลที่มาจาก การจัดเก็บข้อมูลจากบุคคลที่สาม บริษัทคู่ค้ากับอายิโนะโมะโต๊ะ แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ และ เครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่สาม (เช่น เฟสบุ๊ค) ข้อมูลที่กล่าวถึง ณ ที่นี้ อาจรวมถึงข้อมูลดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อท่าน 
 • ข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติของท่านซึ่งปรากฏอยู่บนเครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการและบริการของบุคคลที่สาม (เช่น ชื่อ อีเมล เพศ วันเกิด เมือง รูปภาพบนหน้าประวัติ รหัสบัญชีการเข้าใช้งาน รายชื่อเพื่อนที่เปิดเผยบนหน้าประวัติท่าน) ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านได้รับทราบ ผ่านการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่สาม

ทั้งนี้เราอาจจะได้รับข้อมูลส่วนตัวเป็นรายบุคคลไปในกรณีที่เราได้รับมาจากบริษัทคู่ค้าอื่นๆ

 1. 3. ข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (Children’s personal Data)

อายิโนะโมะโต๊ะจะไม่ ร้องขอ หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีโดยตรง (หมายเหตุนี้สืบเนื่องจาก นโยบายทางการตลาดที่ปฏิบัติต่อเด็กของอายิโนะโมะโต๊ะ ทั้งนี้ช่วงอายุที่จำกัดนั้นซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่านโยบายของอายิโนะโมะโต๊ะ) หากปรากฏว่าอายิโนะโมะโต๊ะมีการจัดเก็บข้อมูลของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีโดยมิได้เจตนา เราจะทำการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนั้นๆจากระบบการจัดเก็บข้อมูลตามความเหมาะสมทันที อย่างไรก็ตามอายิโนะโมะโต๊ะอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยตรงซึ่งต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจน

 1. 4. ทำไมอายิโนะโมะโต๊ะจึงความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเราใช้งานกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร (Why Ajinomoto collects personal data and how it uses it)

อายิโนะโมะโต๊ะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามความวัตถุประสงค์ที่ได้รับเท่านั้น อายิโนะโมะโต๊ะอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ด้วยเหตุผลบางประการดังนี้

 • บันทึกการขาย – กระบวนการทำงานและจัดส่งรายการสั่งสินค้าของท่านทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้ท่านทราบ หมายเหตุเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ทราบเนิ่องด้วยมีเว็บไซต์สินค้าและบริการออนไลนเป็นจำนวนมากที่มีการจำหน่ายสินค้าอายิโนะโมะโต๊ะ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์เหล่านี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูและและบริหารจัดการโดยอายิโนะโมะโต๊ะ เราขอ ให้ท่านศึกษารายละเอียดและข้อมูลในประกาศฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์เหล่านี้
 • การดูแลบัญชีการใช้งาน – ในการสร้างและดูแลบัญชีของท่านกับเรา ซึ่งรวมถึง ธุรกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสร้างความภักดีในแบรนด์ของการกับผู้บริโภค และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวโยงกับบัญชีการใช้งานของท่าน
 • การบริการผู้บริโภค – ในการบริการผู้บริโภคนั้นรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย คำติชม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างไรก็ตามการให้บริการผู้บริโภคนั้นอาจนำเสนอหลากหลายรูปแบบ ที่จะประกอบไปด้วย อีเมล จดหมาย โทรศัพท์ และโปรแกรมการพูดคุยผ่านผู้ให้บริการรูปแบบออนไลน์
 • การสร้างความผูกผันกับผู้บริโภค – เพือให้เกิดการสื่อสารที่ทันสมัยและทันท่วงทีกับผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีกับเรา อายิโนะโมะโต๊ะอาจมีการนำเนื้อหา และหรือข้อความที่สร้างสรรค์โดยผู้บริโภคถูกนำมาเผยแพร่
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการแบบปัจเจกบุคคล – อายิโนะโมะโต๊ะอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมกัน จากแหล่งข้อมูลหนึ่ง (เช่น เว็บไซต์) และแหล่งข้อมูลอีกแห่งหนึ่งที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นกัน (เช่น การจัดงานกิจกรรม) ด้วยเหตุผลที่ว่าอายิโนะโมะโต๊ะสามารถเข้าถึงมุมมองของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นและในทางเดียวกันยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นด้วยเหตุผลดังนี้
  • เว็บไซต์– เพื่อที่จะพัฒนาเว็บไซต์และประสบการณ์การเข้าใช้งานของผู้บริโภคแต่ละบุคคลให้มากขึ้น เราจึงต้องมีการใช้งาน ข้อมูลของท่าน เช่น บัญชีการเข้าใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ และหรือ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งก่อน
  • ผลิตภัณฑ์– เพื่อที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อายิโนะโมะโต๊ะให้ตรงตามความต้องการ และแนวทางความคิดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เหล่านี้รวมถึง ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค ข้อมูลประวัติของผู้บริโภค ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค และ;
   • สื่อโฆษณา ที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อการนำเสนอโฆษณาได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ อายิโนะโมะโต๊ะจัดทำเพื่อที่จะจับกลุ่มข้อมูลระหว่างกิจกรรมและข้อมูลบนเว็บไซต์ของอายิโนะโมะโต๊ะและอาจผ่านทางการให้บริการบนช่องทางของบุคคลที่สาม การโฆษณาประเภทดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “การโฆษณาโดยเลือกตามกลุ่มเป้าหมาย” เหล่านี้ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบ เทคโนโลยีการติดตาม หรือที่เรียกว่า “คุกกี้” หรือออาจจะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้าย คลึงกัน
 • การสื่อสารทางการตลาด – กล่าวได้ว่าอาจจะในการติดต่อสื่อสารกับท่าน ท่านสามารถเลือกได้ด้วยตนเองที่จะรับข้อมูลจากเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การแข่งขัน และโปรโมชั่น ทั้งนี้จะถูกแชร์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล และสื่อโฆษณาออนไลน์

หากท่านเลือกรับข้อมูลจากทางเราผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ การใช้งานจะต้องยึดถือตามนโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการทางโทรศัพท์มืมือถือ ซึ่งอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการดังกล่าว

 • คุณสมบัติพิเศษของสังคมออนไลน์รวมถึงดังนี้
  • เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานพิเศษของอายิโนะโมะโต๊ะ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมอายิโนะโมะโต๊ะเว็บไซต์ อัพโหลด หรือ แชร์สูตรวิธีการทำอาหาร รูปภาพ วีดีโอ ผลงานหรือเนื้อหาเรื่องราว อายิโนะโมะโต๊ะอาจนำไปใช้ หรือแสนอข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ให้ไว้บนช่องทางที่ท่านแชร์กับเรา
  • คุณสมบัติการแพร่กระจายบนเว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะอาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านมาเผยแพร่ ผ่านการใช้งานบนโปรแกรมบอกต่อเพื่อน ซึ่งท่านสามารถแชร์ข่าว ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ หรือเนื้อหาอื่นๆกับครอบครัวและเพื่อนๆของท่าน

การกระทำดังกล่าว จำเป็นต้องเรียกขอการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เพื่อที่จะคัดเลือกข้อความหรือเนื้อหาในการจัดส่งให้ตรงกับผู้รับได้

  • เครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม

อายิโนะโมะโต๊ะอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากการที่ท่านกระทำการติดต่อบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามเช่น ติดต่อบนเฟสบุ๊ค หรือ การกดปุ่มถูกใจบนเฟสบุ๊ค คุณสมบัติการใช้งานเหล่านี้อาจถูกนำไปบูรณาการ การใช้งานในเว็บไซต์ของอายิโนะโมะโต๊ะรวมถึงจุดประสงค์หลายประการ เช่น การจัดการประกวดต่างๆ และอนุญาตให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาข้อความกับเพื่อนของท่านด้วย 
หากท่านใช้ คุณสมบัติพิเศษดังกล่าว อายิโนะโมะโต๊ะอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษในการใช้งาน และข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านที่อายิโนะโมะโต๊ะได้รับ โดยเข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามได้เช่นเดียวกัน

  • วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงอื่นๆ

เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบางประการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติการในแต่ละวัน และความปลอดภัยของอายิโนะโมะโต๊ะไซต์ที่เก็บรวบรวม การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หรือการตรวจสอบ และที่ติดต่อกับท่านผ่านผลงานการค้นคว้าวิจัย

 1. 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Disclosure of personal data by Ajinomoto)

อายิโนะโมะโต๊ะจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่านกับบุคคลที่สามที่มีจุดประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับท่าน เว้นเสียแต่ว่าได้รับความยินยอมที่ถูกระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้ว 
อายิโนะโมะโต๊ะอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้

 • บริษัทในกลุ่ม อายิโนะโมะโต๊ะอาจเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของอายิโนะโมะโต๊ะ หรือจัดเตรียมให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องและมีความชอบธรรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผู้ให้บริการทางธุรกิจกับอายิโนะโมะโต๊ะอายิโนะโมะโต๊ะอาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมา ในฐานะตัวแทนกระทำการในนามอายิโนะโมะโต๊ะ รวมถึงเป็นผู้ประสานงานอายิโนะโมะโต๊ะไซต์และการบริการที่มีให้กับคุณ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้บริการกับท่าน

อายิโนะโมะโต๊ะเรียกร้องให้บุคคลที่สาม ซึ่งในบางผู้ให้บริการอาจมีฐานการให้บริการอยู่ในประเทศอื่นยึดถือกฎหมายในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและข้อเรียกร้องในการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นนิจ ในรูปแบบของข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

 • คู่ค้าทางธุรกิจ และการร่วมกันจัดโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด

อายิโนะโมะโต๊ะอาจจะร่วมกันหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่นเดียวกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้นๆ จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกเผยแพร่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากบริษัทนั้นๆ อายิโนะโมะโต๊ะสนับสนุนให้ท่านอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ยึดถือและประกาศโดยบริษัทนั้นๆก่อนการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์จะให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่อายิโนะโมะโต๊ะ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ท่านมีสิทธิโดยชอบที่ไม่ประสงค์จะรับข่าวสาร ใดๆ และท่านสามารถติดต่อกับบริษัทดังกล่าวเพิ่อแจ้งความประสงค์ได้ทันที

 • ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และการถ่ายโอนทางธุรกิจ อายิโนะโมะโต๊ะอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตัดสินใจโดยสุจริตของอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งต้องมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหรือมีผลในกระบวนการดำเนินการทางคดี

ในรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมด หรือการโอนกิจการเพียง บางส่วน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของอายิโนะโมะโต๊ะโดยบริษัทอื่น ผู้เข้ารวบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อายิโนะโมะโต๊ะคงรักษาไว้อยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย

6.สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานของท่านที่มีกับเรา (Your rights)

- สิทธิในการเลือกที่จะไม่ประสงค์ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ท่านมีสิทธิจะเลือกไม่รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับอายิโนะโมะโต๊ะและท่านสามารถกระทำการดังกล่าวได้ดังนี้

 1. a. ปฏิบัติตามแนวทางคำชี้แนะในการเลือกไม่ประสงค์ติดตามข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด
  b. หากท่านมีการลงทะเบียนบัญชีการใช้งานกับอายิโนะโมะโต๊ะ ท่านอาจได้สิทธิการเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขว่าประสงค์ที่จะติดตามข้อมูลหรือไม่แล้วแต่ความพึงพอใจ ซึ่งปุ่มการใช้งานนั้นอยู่บริเวณส่วนการแก้ไขบัญชีการเข้าใข้ หรือ
  c. ติดต่อเรา

หมายเหตุ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ หากมีการเลือกไม่ประสงค์จะติดตามข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดแล้วนั้น ท่านจะยังคงได้รับข้อมูลธุรการเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดจากอายิโนะโมะโต๊ะ เช่น การแจ้งยืนยันต่างๆ และ การแจ้งเตือนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รายละเอียดกิจกรรมการเข้าใช้งานที่ผ่านทางบัญชีการเข้าใช้งานของท่านที่มีกับอายิโนะโมะโต๊ะ (เช่น การยืนยันการเข้าใช้งานบัญชีของท่าน และ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสการเข้าใช้งาน)

-การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับเราในบางเว็บไซต์ ที่เรามีการใช้งานส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง ท่านอาจจะส่งคำร้องของท่านมาทางเราเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นส่วนข้อมูลที่อายิโนะโมะโต๊ะไม่สามารถให้สิทธิท่านในการเข้าถึงได้ ทางเราจะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ

ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้อายิโนะโมะโต๊ะแก้ไข ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใดๆก็ตามที่ไม่เหมาะสม หากท่านมีบัญชีการเข้าใช้งานกับอายิโนะโมะโต๊ะ นั่นหมายความว่าส่วนนั้นเป็น บัญชีของท่าน ประวัติของท่าน บนเว็บไซต์ และ หรือ ไซต์ต่างๆของอายิโนะโมะโต๊ะ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งคำร้องขอท่านมาทางเราเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้อีกทาง

 - ท่านสามารถขอให้หยุดการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากข้อมูลนั้นถูกนำไปใช้เกินขอบเขต วัตถุประสงค์ หรือ ไม่ได้รับความยินยอม และไม่เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

 1. 7. เทคโนโลยีการติดตาม และ เทคโนโลยีอื่นๆ (Cookies and other technologies)

*สำหรับเว็บไซต์ที่ปราศจากประกาศชี้แจงให้ทราบว่ามีการใช้งานเทคโนโลยีการติดตามในการเข้าใช้งานไซต์นั้นๆ

- เทคโนโลยีการติดตามคืออะไร
เทคโนโลยีการติดตามคือแฟ้มข้อมูลอย่างย่อที่ถูกฝังไว้บนเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อที่พัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นไป เช่นเดียวกันผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นๆยังสามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวได้อีกด้วย

- เหตุผลใด ทำไมเราจึงมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการติดตาม
เราใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนาการใช้งาน และ ฟังก์ชั่นการใช้งานอายิโนะโมะโต๊ะไซต์ต่างๆ และเพื่อการได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นของผู้เข้าเยี่ยมชมไซต์อายิโนะโมะโต๊ะ และเครื่องมือการใช้งานและบริการที่นำเสนอ เทคโนโลยีการติดตามช่วยทำให้เราสามารถออกแบบการใช้งานให้ตรงตามความต้องการ เพื่อการปรับปรุงให้เกิดความเป็นมิตรยิ่งขึ้นกับผู้ใช้ ได้รับทราบความคิดเห็นในความพึงพอใจของลูกค้า และสื่อสารกับท่านที่ใดก็ตามบนอินเทอร์เน็ต

- เทคโนโลยีการติดตามแบ่งออกเป็นหลายประเภทที่ถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์อายิโนะโมะโต๊ะ

เทคโนโลยีการติดตามแบบเป็นเซสชั่นเหล่านี้เป็นไฟล์เทคโนโลยีการติดตามเซสชั่นแบบชั่วคราว ซึ่งจะถูกลบออกไปเมื่อท่านได้ทำการปิด เบราว์เซอร์ และเมื่อคุณได้เริ่มต้นเปิด เบราว์เซอร์และกลับมาเข้าสู่การใช้งานไซต์นั้นๆที่ถูกฝังการติดตามด้วยเทคโนโลยีการติดตาม เว็บไซต์นั้นจะถือเสมือนว่าคุณคือผู้เข้าเยี่ยมชมรายใหม่ 

เทคโนโลยีการติดตาม แบบคงอยู่ต่อเนื่อง เทคโนโลยีการติดตามนี้จะยังคงอยู่บน เบราว์เซอร์จนกระทั่งคุณลบด้วยตนเองหรือจนกระทั่ง เบราว์เซอร์นั้นถูกลบไปเนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ เทคโนโลยีประเภทที่ว่านี้จะจดจำท่านว่าท่านเป็นผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชมมาแล้ว

เทคโนโลยีการติดตาม แบบที่จำเป็นบางประเภทเทคโนโลยีการติดตามประเภทนี้มีความจำเป็นที่ต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัดบนเว็บไซต์อายิโนะโมะโต๊ะซึ่งสามารถให้ท่านท่องในส่วนต่างๆของเว็บไซต์และใช้คุณลักษณะ การใช้งานบางประการ

เทคโนโลยีการติดตามที่ส่งข้อมูลมาหาเรา เหล่านี้เทคโนโลยีการติดตามที่เราจัดทำบนเว็บไซต์อายิโนะโมะโต๊ะจะสามารถอ่านได้บนไซต์นั้นๆเท่านั้น เหล่านี้เราจะรู้จักกันในนามว่า เทคโนโลยีการติดตามภายใน
เรายังวางเทคโนโลยีการติดตามบนสื่อโฆษณาของอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งเราวางบนเว็บไซต์อื่นที่เป็นการบริหารงานโดยบุคคลที่สาม เช่น เฟสบุ๊ค เราได้รับข้อมูลเหล่านั้นผ่านเทคโนโลยีการติดตามเมื่อเรากดเข้าไปดู หรือข้องแวะกับโฆษณานั้นๆ ในสถานการณ์นี้อายิโนะโมะโต๊ะจะวางเทคโนโลยีการติดตามผ่านบุคคลที่สาม อายิโนะโมะโต๊ะอาจจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้เพื่อให้บริการทางการโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงตามความสนใจของท่านที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้งานทางออนไลน์ที่ผ่านมา

เทคโนโลยีการติดตามที่ส่งข้อมูลให้กับบริษัทอื่นๆ เทคโนโลยีการติดตามนั้นถูกตั้งค่าให้กับอายิโนะโมะโต๊ะไซต์โดยบริษัทคู่ค้า (เช่น เฟสบุ๊ค หรือ บริษัทจัดทำสื่อโฆษณา) อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากเทคโนโลยีการติดตามโดยไม่ประสงค์ออกนาม ขึ้นอยู่กับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านใช้ฟังก์ชั่นการใช้งานผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เช่น กดแชร์ หรือ กดถูกใจ บนเฟสบุ๊ค (เฟสบุ๊ค ถือว่าเป็นบริษัทผู้ที่ติดตั้งเทคโนโลยีการติดตาม) ดังนั้นท่านจะถูกจัดเก็บข้อมูลระหว่างการใช้งานโดยเฟสบุ๊ค

7.1.4 ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีการติดตามบนเว็บไซต์เรา

ประเภท/หมวดหมูของเทคโนโลยีการติดตามที่ใช้

วัตถุประสงค์

จัดเก็บข้อมูลประเภท

รายละเอียด

Performance Cookies

ประเภท:
Analytics

หมวดหมู่:
Persistent 
Session 
Third party

ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์มีพฤติกรรมในการใช้งาน นำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น และทราบถึงปัญหาที่พบระหว่างการใช้งาน

แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บและประมวลผลแบบไม่เปิดเผย

Google Analytics;
https://developers.google
.com/analytics/devguides
/collection/analyticsjs/
cookie-usage

DoubleClick; 
https://support.google.com
/adsense/answer/2839090
?hl=en

Social Sharing Cookies (บางครั้งเรียกว่า “Third Party cookies” หรือ “Social Widgets”)

ประเภท:
โซเชียลมีเดีย/ การบอกต่อ

หมวดหมู่:
Third party

การแชร์ทางโซเชียลนำเสนอในเว็บไซต์โดยบุคคลที่สาม ซึ่งจะทำการติดตามผ่านระบบการติดตามการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งเทคโนโลยีการติดตามนี้ช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ที่ให้ท่าน เสนอความคิดเห็น ให้คะแนนความสนใจ คั่นหน้าโปรด ผ่านเครื่องมือการใช้งานได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยีการติดตามนี้อาจจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้เปิดเผยโดยใจสมัคร เช่น ชื่อบัญชีการเข้าใช้งานของท่าน

Facebook; 
https://www.ghostery.com
/en/apps/facebook_social
_plugins

Twitter; 
https://www.ghostery.com
/en/apps/twitter_button

การกำหนดเป้าหมาย/ การโฆษณา

ประเภท:
โซเชียลมีเดีย/ การบอกต่อ

หมวดหมู่:
Third party

เทคโนโลยการติดตามใช้ในการจัดส่งเนื้อหาผ่านการเลือกเป้าหมายทางโฆษณาที่สอดคล้องกับท่าน และความสนใจของท่าน หรือ จำกัดจำนวนครั้งในการเห็นสื่อโฆษณาที่ปรากฏให้ท่านเห็นบนเครือข่าย 
เทคโนโลยีการติดตามนี้ช่วยในการชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดทำกิจกรรมการตลาดผ่านโฆษณา ในเว็บไซต์ของอายิโนะโมะโต๊ะ และที่ไม่ใช่อายิโนะโมะโต๊ะ ทั้งนี้เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง ตัวแทนที่ร่วมทำงานกับเรา

เทคโนโลยีการติดามนี้ติดตามผู้ใช้งานผ่านทาง IP Address

DoubleClick; 
https://www.ghostery.com
/en/apps/doubleclick

ข้อกำหนดทั่วไปอื่นๆ

ประเภท:
Flash cookies

หมวดหมู่:
Persistent 
Third party

Flash Cookie อาจจัดเก็บความชอบส่วนตัว เช่น การควบคุมจำนวน หรือ คะแนนสูงสุดในเกมส์ หรือ แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านดูเว็บไซต์เพื่อที่จัดสามารถปรับตามความชอบส่วนบุคคลในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป ทั้งนี้คู่ค้าที่พัฒนาและเกี่ยวข้องจะมีการเสริมการใช้งานพิเศษในด้านโปรโมชั่น เกมส์ และใช้ Flash Cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของท่าน

เทคโนโลยีการติดตามประเภทนี้อาจจะถูกจัดเก็บแบบนิรนามและรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
จัดการนโยบายความเป็นส่วนตัว
และการตั้งค่าการจัดเก็บ 
Flash Cookies กรุณาคลิ๊กที่นี่ https://www.macromedia.com
/support/documentation/en/
flashplayer/help/settings
_manager.html#117118

7.1.5 เทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน 
อายิโนะโมะโต๊ะไซต์อาจมีการใช้งานเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ รวมถึง IP Addresses, บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานย้อนหลัง และ web beacons (หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายกับ cookie เพื่อตรวจสบว่าผู้ใช้นั้นเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เป็นจำนวนกี่ครั้งแล้ว) ทั้งนี้เพื่อช่วยเราเลือกสรรการใช้งานอายิโนะโมะโต๊ะไซต์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล

 IP Addresses คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบTCP/IP

หมายเลขประจำเครื่องนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เข้าใช้งานบนระบบอินเตอร์เน็ท เราอาจจะมีการบันทึก IP Addresses ด้วยจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1. การหาสาเหตุของปัญหาทางเทคนิคในการเข้าใช้งาน 
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ 
3. เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในการใช้งานเว็บไซต์ และ
4. เพื่อการออกแบบเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของท่านขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านใช้งาน

Log Files คือแฟ้มบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน
เรา (หรือ บุคคลที่สามที่กระทำการในนามอายิโนะโมะโต๊ะ) อาจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน ที่เก็บข้อมูลบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และ เก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าใช้งานและพฤติกรรม การเข้าใช้งานนิรนาม และช่วยเราจัดเก็บ ท่ามกลางสิ่งอื่นๆ

 • ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ เบราว์เซอร์และ ระบบการปฏิบัติการ
 • ข้อมูล เกี่ยวกับ user’s session (เช่น URL นี้มาจากไหน, วันที่ และเวลาที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา และ หน้าไหนที่ผู้เข้าใช้งานได้เข้ามาเยี่ยมชม เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่)
 • Navigational คือ ระบบการนำร่องโดยอัตโนมัติ หรือ Click Stream data (เช่น รายงานจำนวนการเข้าใช้งาน และ การนับจำนวนผู้เข้าใช้งานรายบุคคล)

Web Beacons 
เราอาจจะใช้งานเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายกับ cookie บนเว็บไซต์อายิโนะโมะโต๊ะWeb Beacons (หรือ ที่รู้จักกันในนาม “clear GIFs” หรือ “web bugs”) เหล่านี้คือรหัสย่อยในการจัดส่งประมวลผลภาพกราฟฟิกบนเว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์ในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันกับเรา เราใช้ข้อมูลบน Web Beacons ในหลายเหตุผลด้วยกัน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ ผู้ใช้งานตอบสนอง อีเมลที่แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่เราจัดส่ง (เช่น ระยะเวลาที่เปิดอ่าน อีเมลฉบับนั้นๆ ผู้ใช้งานนั้นเชื่อมต่อลิงค์จาก อีเมลหรือไม่) รายงานการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จำนวนบัญชีผู้เข้าใช้งานรายบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมไซต์ การโฆษณา และ อีเมลตรวจสอบ การรายงานผลต่างๆ และ การออกแบบการใช้งานให้เป็นไปในลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้นั้นเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เป็นจำนวนกี่ครั้งแล้ว และการจัดการส่วนบุคคล ท

7.1.6. การจัดการเทคโนโลยีการใช้งาน และ/หรือ ความชอบส่วนบุคคล 
ท่านต้องมั่นใจว่า ท่านจะสามารถยอมรับเทคโนโลยีการติดตาม หรือไม่ ท่านสามารถตั้งค่า เบราว์เซอร์ของท่านให้แจ้งเตือนการยินยอมใช้งานเทคโนโลยีการติดตามก่อนเข้าใช้งานได้ หรือท่านอาจตั้งค่าในการปฎิเสธการยอมรับการใช้งานได้เช่นเดียวกัน ท่านไม่จำเป็นต้องใช้งานเทคโนโลยีการติดตามหรือนำทางในทุกๆส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์อายิโนะโมะโต๊ะแต่ทั้งนี้ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานบางหน้าได้สมบูรณ์แบบบน Features ในบางส่วนหากเลือกปฏิบัติดังกล่าว ท่านสามารถดูได้ที่ปุ่ม ช่วยเหลือ “Help” บน เบราว์เซอร์ของท่าน (เช่น Internet Explorer และ Firefox) สำหรับการใช้งานปุ่ม Help ที่ว่านี้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านใช่งานคอมพิวเตอร์ที่มากกว่าหนึ่งเครื่อง จากสถานที่ๆต่างกันปื ท่านจะต้องแน่ใจว่า เบราว์เซอร์ในแต่ละเครื่องได้ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานเทคโนโลยีการติดตามแล้ว

ในส่วนของแบบร่างของ Web Beacons ในหน้าเว็บเพจเรานั้น จะเป็นไปไม่ได้เลยหากท่านเลือกไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารจากเรา แต่ท่านสามารถปฏิเสธโดยการตั้งค่าไม่ประสงค์ให้ ใช้งานเทคโนโลยีการติดตามกับท่านเมื่อปรากฏถามถึง

ยิ่งไปกว่านั้น หากท่านสะดวกสามารถทดสอบการเลือกใช้งานเทคโนโลยีการติดตามที่ถูกจัดไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือ ปฏิเสธการติดตามโดยเข้าเยี่ยมชมไซต์ต่างๆ และเลือกเทคโนโลยีการติดตามของบริษัทที่ไม่ประสงค์จะให้ติดตามได้ที่นี่ https://www.aboutads.info/choices/#completed หรือ https://www.youronlinechoices.eu

8.การรักษาความปลอดภัยและการบันทึกข้อมูล (Data security and retention)

8.1 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล “Data Security”

เพื่อที่จะจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน อายิโนะโมะโต๊ะได้มีการลงมือปฏิบัติและจำแนกตัวชี้วัดการรักษาความปลอดภัยดังนี้

 • สภาพแวดล้อมทางการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย อายิโนะโมะโต๊ะจัดเก็บข้อมูลของท่านในสภาพแวดล้อมทางการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ต่อเมื่อทำการติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ของอายิโนะโมะโต๊ะที่เกี่ยวข้อง เอเจนท์ และ ผู้แทนในการปฏิบัติงาน ตามข้อมูลที่ต้องการทราบเท่านั้นอายิโนะโมะโต๊ะปฏิบัติและยอมรับตามเงื่อนไขมาตรฐานที่ใช้เป็นบรรทัดฐานทางธุรกิจเดียวกัน
 • การบริหารจัดการข้อมูลทางการทำธุรกรรมทางการเงินกับเรา อายิโนะโมะโต๊ะใช้มาตรฐานสากลในกลุ่มธุรกิจเป็นหลักแนวทางรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลลับสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ที่ถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ท (เช่น เมื่อ ท่านทำการชำระเงินผ่านทางร้านค้าออนไลน์ของอายิโนะโมะโต๊ะ)
 • ข้อมูลยืนยันความถูกต้องในการเข้าใช้บัญชี อายิโนะโมะโต๊ะจำเป็นที่จะร้องขอให้ผู้เข้าใช้งานลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้งานเพื่อยืนยันความถูกต้องของบุคคลในการเข้าใช้งานผ่านบัญชีนั้นๆ หรือ การกระทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็ตามของบัญชีนั้นๆ ทั้งนี้มุ่งหวังว่าจะช่วยคุ้มครองปัญหาการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานของถูกต้อง

ข้อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้ไม่นำไปใช้กับ ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านเปิดเผยในสื่อสาธารณะ เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านชุมชนออนไลน์และเว็บไซต์

8.2 การบันทึก “Retention”

อายิโนะโมะโต๊ะอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการร้องขอและระบุชัดเจน และจะรับผิดชอบโดยการตอบทุกคำถามและข้อสงสัยของท่าน หรือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว นำไปพัฒนาและปรับปรุงในการให้บริการใหม่ๆ เพื่อที่ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

หมายความว่าเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านได้ติดต่อกับเรา เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บนั้นไม่สอดคล้องกับเหตุผลที่เราแจ้งท่านตั้งแต่แรก เราจะทำการทำลายข้อมูลและลบทิ้งออกจากระบบการจัดเก็บในวิธีการที่ปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่รั่วไหลทันที

9.ช่องทางการติดต่อเรา (How to contact us)

อายิโนะโมะโต๊ะปฏิบัติตนเสมือน “ผู้ควบคุมข้อมูล” สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่ดำเนินการตามกรอบแนวทางที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อายิโนะโมะโต๊ะ หากท่านมีข้อคำถาม ความเห็น หรือมีข้อสงสัยประการใดในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อายิโนะโมะโต๊ะฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราได้ดังนี้

 • เบอร์โทร 02-247-7000
 • เว็บไซต์ www.Ajinomoto.co.th และ/หรือ
 • ส่งจดหมายที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 487/1 ถนน ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400

Copyright © March 2018 Ajinomoto