ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อะมิโนวีน

ลูกสุกรหลังหย่านมมักเผชิญกับความเครียดต่าง ๆ เช่น การแยกจากแม่ การเปลี่ยนจากนมเป็นอาหาร เป็นต้น ซึ่งความเครียดจากการหย่านมเป็นสาเหตุให้ระบบทางเดินอาหารถูกทำลาย โดยเฉพาะผนังลำไส้ด้านใน (วิลไล) ที่มีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารได้รับความเสียหาย และส่งผลให้ลูกสุกรหลังหย่านมมีอาการท้องเสีย การเจริญเติบโตชะงัก และ ประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลง

อะมิโนวีน ช่วยเสริมประสิทธิภาพของระบบทางเดินอาหาร และพัฒนาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกรหลังหย่านม เนื่องจากลูกสุกรหลังหย่านมต้องเผชิญกับความเครียดและปัจจัยต่าง ๆ จากการหย่านม เป็นสาเหตให้ลูกสุกรมีปัญหาท้องเสีย การเจริญเติบโตชะงัก  และประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลง                           

กลไกการออกฤทธิ์ของอะมิโนวีนในการฟื้นฟูระบบทางเดินอาหาร

อะมิโนวีน ช่วยให้ระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะวิลไลในลำไส้เล็กทำงานได้อย่างสมบูรณ์

อะมิโนวีน ให้ทั้งส่วนประกอบที่สำคัญและให้พลังงานที่จำเป็นต่อการพัฒนา ฟื้นฟู และซ่อมแซมเซลล์เยื่อบุวิลไลในลำไส้เล็กที่เสียหายเนื่องจากผลกระทบจากการหย่านม

 

 

อัตราการใช้

ผสมอะมิโนวีน 1% ในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม จนถึง 30 วันหลังหย่านม

 

ผลที่ได้รับจากการเสริมอะมิโนวีน 1% เป็นเวลา 30 วัน

  • เพิ่มความสูงของวิลไล และอัตราส่วนความสูงของวิลไลต่อความลึกของเซลล์คริป

  • อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 300-400%

ผลิตภัณฑ์ อะมิโนวีน

> อะมิโนวีน

ขนาด:

1 กิโลกรัม

> อะมิโนวีน

ขนาด:

25 กิโลกรัม

ช่องทางการสอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ / Contact Channel

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้