ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์ของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th เราหวังว่าท่านจะสนุกไปกับประสบการณ์ ในการใช้งานออนไลน์กับเรา 

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจในการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ของเรา ข้อตกลงการใช้งานได้กำหนดไว้ดังนี้

 1. 1. วิธีการด้านนโยบายการใช้งานอย่างถูกต้อง

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา และที่ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึง จัดเตรียมเนื้อหาที่ท่านให้ความสนใจ เช่น คำถามต่างๆ ประกาศต่างๆ และ เนื้อหามัลติมีเดีย (เช่น รูปภาพ และ วีดีโอ)

อย่างไรก็ตาม การใช้งานเว็บไซต์ และสื่อหรือประกาศต่างๆจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือคุกคามผู้อื่นในแง่ใดก็ตาม ท่านจะต้องคำนึงถึงข้อที่ต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นดังนี้

 1. a. การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลของอื่น
  b. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  c. การหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น (รวมถึง กล่าวหาหรือหมิ่นประมาท ต่ออายิโนะโมะโต๊ะด้วย) ใดๆก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร เหยียดสีผิว เผ่าพันธุ์ แสดงออกสิ่งความเกลียดชังหรือยุยงให้เกิดความแตกแยก หรือความรุนแรง 
  d. อัพโหลดไฟล์ที่ประกอบด้วยไวรัสหรืออาจจะก่อปัญหานำไปสู่เรื่องความปลอดภัย หรือ 
  e. การกระทำอื่นใดๆก็ตามที่เป็นภัยต่อความคงสภาพของเว็บไซต์นี้

หมายเหตุ อายิโนะโมะโต๊ะอาจทำการลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์ที่เรามีความเห็นว่าอาจจะเป็นเหตุนำไปสู่ข้อพิพาทที่ขัดต่อหลักกฎหมายศีลธรรมและหรือเป็นการกระทำที่คุกคามผู้อื่นได้

 1. 2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้บังคับใช้สำหรับ “การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย” ข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่ถูกแชร์บนเว็บไซต์ อ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

 1. 3. ทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 เนื้อหาที่จัดเตรียมโดยอายิโนะโมะโต๊ะ

สิทธิภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของอายิโนะโมะโต๊ะในที่นี้หมายถึง ลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลและหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะโดยอายิโนะโมะโต๊ะและหรือในนามของอายิโนะโมะโต๊ะบนเว็บไซต์เรา (เช่น ข้อความ และ รูปภาพต่างๆ) ที่อายิโนะโมะโต๊ะเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือให้สิทธิ์อนุญาตในการใช้งานนั้นๆกับบุคคลอื่น

ท่านสามารถทำซ้ำข้อมูลเว็บไซต์ของอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น (เช่น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และ เคารพในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของอายิโนะโมะโต๊ะทั้งหมด รวมถึงข้อความสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ซึ่งอาจปรากฏอยู่บนเนื้อหาที่ท่านจะนำไปใช้จากอายิโนะโมะโต๊ะ (© 2018 อายิโนะโมะโต๊ะ)

3.2 เนื้อหาที่จัดเตรียมโดยท่านเอง

ท่านจำต้องแสดงให้อายิโนะโมะโต๊ะเห็นว่าท่านคือ ผู้เขียนเนื้อหาเหล่านี้ขึ้นและทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หรือท่านมีสิทธิบนเนิ้อหาดังกล่าว (เช่น ท่านได้รับอนุญาตโดยชอบแล้วจากผู้ถือสิทธิดังกล่าว) และ ท่านสามารถนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ (เช่น รูปภาพ วีดีโอ เพลง) บนเว็บไซต์

ท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วว่าท่านอนุญาตให้อายิโนะโมะโต๊ะใช้งานเนื้อหาและไม่เป็นความลับ และท่านได้อนุญาตให้อายิโนะโมะโต๊ะใช้ผลงานหรือชิ้นงานนี้โดยปราศจากค่าสิทธิ์ ใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนด และใช้ได้ทั่วโลก(รวมถึง เปิดเผย ทำซ้ำ ส่งต่อ เผยแพร่ หรือทำให้แพร่หลาย) บนเนื้อหาที่ท่านจัดเตรียมเพื่อเราสามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ อายิโนะโมะโต๊ะมีสิทธิที่จะตัดสินใจโดยอิสระว่าจะนำเนื้อหาไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้และอายิโนะโมะโต๊ะยังสามารถนำข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงให้คล้ายคลึงกันหรือนำเนื้อหาที่ได้มาจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมได้ ในกรณีนี้ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นของอายิโนะโมะโต๊ะและของผู้อนุญาตให้ใช้

 1. 4. ความรับผิดชอบ

ในขณะที่อายิโนะโมะโต๊ะนั้นยึดถือหลักเหตุผลในการปฎิบัติเพื่อที่จะให้ถูกต้องและแม่นยำของเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ของอายิโนะโมะโต๊ะและเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา เราจะไม่รับผิดชอบใดๆในข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา ความไม่ต่อเนื่อง หรือในเหตุการณ์ใดก็ตามที่เป็นเหตุนำไปสู่ความเสียหาย ทั้งในทางตรง(เช่น ความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์) หรือ ทางอ้อม (การสูญเสียกำไร) ความไว้วางใจใดๆขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ทั้งนี้ความรับผิดชอบดังกล่าวจะถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของท่านเอง

เว็บไซต์อายิโนะโมะโต๊ะนั้นอาจมีการปรากฏลิงค์ที่นำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่อายิโนะโมะโต๊ะ อายิโนะโมะโต๊ะไม่สามารถควบคุมสั่งการดังกล่าวกับเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลที่สามได้ อายิโนะโมะโต๊ะไม่สามารถอนุมัติรับรองใดๆและไม่สามารถรับผิดชอบในการกระทำใดๆของเขาเหล่านั้นได้ รวมทั้งเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการใช้งานใดๆก็ตามด้วย ด้วยเหตุผลนี้เราจึงสนับสนุนอย่างยิ่งที่จะอ่านคำเตือนทางกฎหมายและเงื่อนไขในการใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม รวมทั้งติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องด้วย 

ท่านอาจดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและปรารถนาจะเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์นี้ ในกรณีนี้อายิโนะโมะโต๊ะจะไม่คัดค้านการเชื่อมต่อดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านเข้าใช้งานสู่ลิงค์ที่เป็นโฮมเพจของเว็บไซต์นี้ (แต่ต้องไม่เป็นการเชื่อมต่อหน้าภายในของเว็บไซต์ซึ่งอยู่ลึกกว่าหน้าโฮมเพจ) และอายิโนะโมะโต๊ะไม่สนับสนุนในทางใดๆ ว่าท่านมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากอายิโนะโมะโต๊ะท่านต้องไม่ใช้ กรอบ หรือ ขั้นตอนการใช้ที่คล้ายกัน และต้องแน่ใจว่าลิงค์นั้นต้องถูกเปิดในหน้าต่างใหม่

 1. 5. ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้จัดทำและดำเนินการโดย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 487/1 ถนน ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400

หากท่านมีคำถามข้อสงสัย หรือ ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราได้ที่ 0-2247-7000

 1. 6. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในเงื่อนไขการใช้งาน โปรดอ้างอิงข้อกำหนดจากเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงช่วงเวลานึงและหมั่นทบทวนข้อเงื่อนไขการใช้งานและข้อมูลใหม่ๆ ที่เราอาจมีการแก้ไขอยู่เสมอ

 1. 7. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์ของอายิโนะโมะโต๊ะนั้นมีจุดประสงค์หลักสำหรับผู้ใช้งานที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก อายิโนะโมะโต๊ะจะไม่ทำการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใดๆ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวในประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศไทยเท่านั้น

ท่านและอายิโนะโมะโต๊ะได้ตกลงว่าข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะถูกบังคับใช้โดยกฎหมายของประเทศไทย

Copyright © March 2018 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด