Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย

ทุกก้าวคือความภาคภูมิใจ กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ในประเทศไทย
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงงานพระประแดง

โรงงานพระประแดง เป็นโรงงานผลิตผงชูรสแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นฐานการผลิตแห่งแรกของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” เครื่องปรุงรสอูมามิ เมื่อปี พ.ศ. 2505 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2563 ปัจจุบัน เป็นฐานการผลิตกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง “เบอร์ดี้ 3 in 1” ,น้ำตาลแคลอรี่ต่ำ “ไลท์ ชูการ์” และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภค

โรงงานปทุมธานี

โรงงานปทุมธานี แต่เดิมเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “แอล-ไลซีน” หนึ่งในกรด อะมิโนจำเป็นที่ใช้เสริมโปรตีนในอาหารสัตว์ แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นฐานการ ผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” เครื่องปรุงรสอูมามิ เพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ โดยใช้แป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักใน กระบวนการผลิต ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” ตั้งแต่ เมษายน 2563

โรงงานกำแพงเพชร

โรงงานกำแพงเพชร ประกอบด้วยฐานการผลิต จำนวน 2 แห่ง เพื่อผลิต ผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” ซึ่งเริ่มผลิตในปี พ.ศ.2540 และ ในปี พ.ศ.2546 ได้เริ่มผลิตไรโบนิวคลีโอไทด์ ภายใต้ชื่อ “อายิไทด์® ไอ พลัส จี” วัตถุปรุงแต่ง รสอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้เสริมรสชาติอาหารควบคู่กับผงชูรสใน อุตสาหกรรมอาหาร อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเช่นเดียวกับผงชูรส โรงงาน แห่งนี้ยังได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยนำ แกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทนการใช้น้ำมันเตา เป็น การลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และลด การปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุ ของสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือ ทิ้งจากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มสู่ท้องถิ่นด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีศูนย์นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับรสอูมามิ กระบวนการผลิต ผงชูรสและการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ แก่ประชาชนทั่วไป อีกด้วย

โรงงานหนองแค

โรงงานหนองแค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร “รสดี®” เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่เพิ่มสูงขึ้นและตอบรับ กับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงงานแห่งนี้ยังเป็นฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆของบริษัทฯ อาทิ ผงปรุงรสสำเร็จสำหรับใช้ทำ อาหารเฉพาะเมนู “รสดีเมนู®” “รสดีซุปก้อน” รวมถึงเครื่องปรุงรสสำหรับ อาหารจีน “กุ๊กดู®” เป็นต้น สำหรับโรงงานหนองแคนั้น นับเป็นฐานการ ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ของบริษัทฯและในทวีปเอเชียอีกแห่ง หนึ่ง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางด้านอาหารในโรงงานแห่งนี้ เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยเพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค

โรงงานอยุธยา

โรงงานอยุธยา นับเป็นโรงงานผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” แห่งที่ 3 ของบริษัทฯ เริ่มการผลิตในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ โรงงานแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น โดย สามารถนำผลิตผลทางการเกษตรคือแป้งมันสำปะหลัง มาใช้เป็น วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตผงชูรส ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดก่อนส่งมอบสู่มือผู้บริโภค อีกทั้งโรงงานยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยี สีเขียว “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยใช้แกลบเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทน การใช้น้ำมันปิโตรเลียม นับเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทถัดจากโรงงานกำแพงเพชร ที่ประสบความสำเร็จในพัฒนาเทคโนโลยีนี้ นอกจากนี้ โรงงานยังมีห้องนิทรรศการ ที่ให้ความรู้เรื่องรสอูมามิและผงชูรส เช่น กระบวนการผลิตและความปลอดภัย แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

โรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ลาดหลุมแก้ว

โรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ลาดหลุมแก้ว ตั้งอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานการบรรจุผลิตภัณฑ์ผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” และผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง “เบอร์ดี้® 3 อิน 1” นับเป็นโรงงานที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อม การควบคุมอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน ภายใต้ระบบบริหารงาน มาตรฐานระดับสากล

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

เป็นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายแรกในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ “ยำยำ” ด้วยพันธสัญญาที่ว่า เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ความสุขและ คุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนทั่วโลกผ่านทาง “ผลิตภัณฑ์ยำยำ” ที่มีคุณค่า อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความหลากหลายของผลิตฑ์ อาทิ บะหมี่ชนิดซอง “ยำยำ จัมโบ้”, บะหมี่ชนิดถ้วย “ยำยำ เต็มเต็ม”, และขนมขบเคี้ยวใน รูปแบบบะหมี่สำหรับเด็ก “ยำยำ ช้างน้อย” ด้วยความหลากหลายของ รสชาติ และคุณภาพของสินค้า “ยำยำ” จึงได้รับการตอบรับอย่างดีจาก ผู้บริโภค

บริษัท เอราวัณพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท อายิโนโมะโต๊ะเซลล์ (ประเทศไทย)

โรงงานเบอร์ดี้

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งโรงงาน ผลิตกาแฟกระป๋อง “เบอร์ดี้®” แห่งใหม่ขึ้น บนพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน หนองแคของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนเมษายน 2551 และขยายโรงงานเพื่อ เพิ่มกำลังการผลิตในเดือน กรกฎาคม 2556 เพื่อรองรับความต้องการ ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น สำหรับกระบวนการผลิตของโรงงานแห่งนี้ เริ่มต้น ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดกาแฟดิบมาทำความสะอาด คั่วเมล็ด กาแฟ การสกัดน้ำกาแฟเข้มข้น การผสมวัตถุดิบ ไปจนถึงการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและทันสมัย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นกาแฟกระป๋องที่เข้มข้นสมกับความเป็นอันดับหนึ่ง ในใจของคนไทย

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของกลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ไปยังร้านค้าซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกประเภท ทั้งร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และ ร้านค้าสมัยใหม่ รวมถึงร้านอาหารและภัตตาคาร เพื่อให้การจัดจำหน่าย สินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง บริษัทฯ ได้นำระบบบริหารการขาย โดยมีการกระจายสาขา (เดโป้) และเชื่อมโยงการทำงานด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ออนไลน์ และอุปกรณ์การขายแบบพกพาครอบคลุมเขต พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ บริษัทฯ ยังเป็นผู้บริหารการตลาดเพื่อการส่งเสริม การขายตามประเภทของสินค้า อาทิ เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ได้เข้าถึง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคให้ได้รับ ความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท อายิเทรด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามโตไก จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด

บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด

บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อ สนับสนุนกิจการของกลุ่ม บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารสำนักงาน ให้เช่า ฯลฯ อาคารศรีอยุธยา เป็นอาคารสูง ขนาด 18 ชั้น ใช้เป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ตั้งอยู่เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนด้านการ จัดหาที่ดิน เพื่อให้เช่าใช้เป็นที่ตั้งโรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า และสำนัก งานสาขาย่อย ของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ อีกด้วย

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งนานาชนิด เพื่อจำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ประเทศญี่ปุ่น และได้ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มสหภาพยุโรปและ ประเทศแถบเอเชียอีกด้วย โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากความสมบูรณ์ของผลิตผล ทางการเกษตรและปศุสัตว์ ประกอบกับเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงจาก ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้การผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์. ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมทุนกับ เครือเบทาโกร ก่อตั้ง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตั้งโรงงานที่จังหวัดลพบุรี เพื่อผลิตอาหาร สำเร็จรูปแช่แข็งประเภทไก่ โดยเน้นตลาดส่งออกเป็นหลัก

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม แก่หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยรับดำเนินงาน เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม อาทิ งานวิศวกรรมทั่วไป งานออกแบบทางด้านวิศวกรรม งานโครงการก่อสร้าง งานที่ปรึกษา ทางวิศวกรรม งานติดตั้งเครื่องจักรกลและเครื่องบรรจุภัณฑ์ งานบริการ และซ่อมบำรุง รวมถึงการให้บริการนำเข้าและส่งออกเครื่องจักรในงาน อุตสาหกรรม ซึ่งควบคุมและดำเนินงานโดยคณะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้ง ชาวไทยและญี่ปุ่น

FD Green (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด Ajinomoto FD Green (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทแห่งแรกของ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทยที่เป็น “ต้นแบบธุรกิจเพื่อ สิ่งแวดล้อม” ในการจัดการ “ผลิตภัณฑ์ร่วม” ที่ได้จากกระบวนการผลิต ต่างๆ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ “อามิ-อามิ®” ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ กันอย่างแพร่หลายใช้ได้กับพืชและใช้เลี้ยงแพลงก์ตอนทางการประมง, “รูทเมท®” ปุ๋ยอินทรีย์เคมีคุณภาพสูงใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิด และ “อายิทีน™” อาหารเสริมโปรตีนสำหรับสัตว์ โดยบริษัทมุ่งหวังให้ เกษตรกรได้มีโอกาสใช้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อันนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทประกอบด้วยสำนักงานสาขา 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพ อยุธยา และกำแพงเพชร และนอกจากนี้ เรายังเป็นผู้ที่ ดำเนินธุรกิจทางด้านการจัดหาสินค้าเกษตร เช่น กะหล่ำปลี กาแฟ ฯลฯ ให้กับบริษัทในกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้นโยบาย “วัฎจักรชีวมวล (Bio-Cycle)” อีกด้วย

บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ เอสอีเอ รีเจียนัล เฮดควอเตอร์ จำกัด

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอสอีเอ รีเจียนัล เฮดควอเตอส์ จำกัด

ARH มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคารศรีอยุธยา มีพันธกิจสำคัญ เพื่อให้การสนับสนุนบริษัทในกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะที่ตั้งอยู่ในแถบภูมิภาค อาเซียนและแถบเอเชียใต้ ให้สามารถพัฒนาและขยายธุรกิจ เพื่อเป็น รากฐานที่แข็งแรงให้กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก ควบคู่กับการ ทำงานร่วมกันกับบุคลากรในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงการกำหนดทิศทางธุรกิจ เพื่อให้แต่ละบริษัทในภูมิภาคสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเน้น การสร้างมูลค่าเพิ่มในกลุ่มสินค้าบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้า ที่มีโอกาสเติบโตสูงในภูมิภาคดังกล่าว

บริษัท ยูเซ็น ฟู้ด ซัพพลาย เชน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ บิสิเนส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด