Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

นโยบายคุณภาพของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ

 • 1

  เราจะใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าพอใจ

 • 2

  เรากระตือรือร้นที่จะให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ลูกค้าและพัฒนาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเราอย่างต่อเนื่อง

 • 3

  เราจะไม่ผ่อนปรนปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย เราจะดำเนินการตรวจสอบ วิจัยอย่างถี่ถ้วนเต็มความสามารถ เราจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ และเราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

 • 4

  เราประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพที่เข้มงวดของบริษัทฯ (ASQUA) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากระบบบริหารคุณภาพสากล ISO

 • 5

  โดยการชี้นำของฝ่ายจัดการ
  พนักงานในทุกระดับจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาการผลิต การกระจายสินค้า การขายและการบริการ

ระบบประกันคุณภาพของกลุ่ม "บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ASQUA)"

ระบบประกันคุณภาพของกลุ่ม

ASQUA เป็นระบบประกันคุณภาพของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ จัดทำขึ้นในปี 1997 ตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพระดับสากล รวมถึงมาตรฐานการบริหารการผลิต เช่น ระบบการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร(Food Safety) มาตรการป้องกันอาหารให้มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนโดยเจตนา (Food Defense) รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

นอกจากระบบประกันคุณภาพภายในที่มีการประเมินคุณภาพในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการจัดจำหน่ายสินค้าแล้ว บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะได้ดำเนินงานเพื่อให้ได้รับการรับรองระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่างๆ ทั้ง ISO 9001, HACCP, GMP, ฯลฯ จากหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถืออีกด้วย.

ระบบประกันคุณภาพของกลุ่ม
อยุธยา โรงงาน

GHP & HACCP

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

กำแพงเพชร โรงงาน

GHP & HACCP

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

FSSC 22000 Version 5.1

SMETA

หนองแค โรงงาน

GHP & HACCP

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ปทุมธานี โรงงาน

GHP & HACCP

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

FSSC 22000 Version 5.1

เบอร์ดี้ โรงงาน

GHP & HACCP

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

พระประแดง + ลาดหลุมแก้ว

GHP & HACCP

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

สำนักงานใหญ่ พญาไท

ISO 9001:2015การประเมินและควบคุมคุณภาพในกิจกรรมแต่ละขั้นตอน

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีระบบการประเมินและควบคุมคุณภาพในกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • การวางแผนงานด้านผลิตภัณฑ์และ R&D บนพื้นฐานความต้องการของแต่ละประเทศ
  1
  การวางแผนงานด้านผลิตภัณฑ์และ R&D บนพื้นฐานความต้องการของแต่ละประเทศ

  บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้งานของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินคุณภาพด้านต่างๆ เช่น เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 • รับรองความปลอดภัยและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ
  2
  รับรองความปลอดภัยและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ

  บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะคัดเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบ จัดการและตรวจสอบวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาอย่างเข้มงวด มีการตั้งมาตรฐานสารตกค้าง อาทิเช่น ยาฆ่าแมลง เพื่อรับรองความปลอดภัยของพืชผักที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ และดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้จัดหาวัตถุดิบ รวมถึงให้คำแนะนำและแนวทางในการเพิ่มระดับการประกันคุณภาพอีกด้วย

 • การผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
  3
  การผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง

  บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะดำเนินการควบคุมและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน HACCP, มาตรฐาน GMP, มาตรฐานการป้องกันสิ่งปนเปื้อนในอาหาร และมาตรฐานอื่นๆ ของระบบประกันคุณภาพของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ASQUA) นอกจากนั้น บริษัทยังใส่ใจในเรื่องคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การผสม การปรุง การบรรจุไปจนถึงการตรวจสอบก่อนปล่อยสินค้าออกจากโรงงาน

 • มุ่งมั่นในการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้า
  4
  มุ่งมั่นในการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้า

  บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะดำเนินการควบคุมคุณภาพในการจัดเก็บและขนส่งสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตไปสู่ลูกค้า โดยเน้น ความถูกต้องในการขนส่งสินค้า คุณภาพการบรรจุของสินค้า แม้แต่มารยาทของพนักงานขับรถก็ถือเป็นหนึ่งในคุณภาพของระบบขนส่งสินค้าด้วยเช่นกัน

 • การให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเพื่อรับรองว่าผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าด้วยความสบายใจ
  5
  การให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเพื่อรับรองว่าผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าด้วยความสบายใจ

  บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ไม่เฉพาะบนบรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังแสดงข้อมูลสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยแนะนำสรรพคุณและวิธีทำอาหารผ่านการนำเสนอทางใบปลิวและการสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และคำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQs)บนเว็บไซต์อีกด้วย

 • การพัฒนาสินค้าและบริการตามความคิดเห็นของลูกค้า
  6
  การพัฒนาสินค้าและบริการตามความคิดเห็นของลูกค้า

  บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะนำความคิดเห็นจากลูกค้ามาใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตามมาตรฐานการจัดการกับ "เสียงตอบรับจากลูกค้า" ของบริษัท


ประกาศด้านการควบคุมคุณภาพ

เรียนลูกค้าทุกท่าน


       บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตอาหาร วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร หรือผงชูรส อายิโนะโมะโต๊ะ ตราถ้วยแดง, ผงปรุงรสอาหาร ตรารสดี ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ยึดถือในระบบคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ


       มีระบบการประเมินและควบคุมคุณภาพความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพระดับสากล รวมถึงมาตรฐานการบริหารการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า


       จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับการตรวจจับแหล่งผลิตสินค้าปลอมนั้น บริษัทฯ ได้พยายามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผู้บริโภคของเราอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด


       บริษัทฯ ขอเรียนว่า เนื่องจากยังอาจมีมิจฉาชีพผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมอยู่ ขอให้ท่านตรวจสอบสินค้าอย่างระมัดระวังก่อนทำการเลือกซื้อ โดยเลือกซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้ และมีหลักแหล่งแน่ชัด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า หรือต้องการแจ้งเบาะแส ท่านสามารถติดต่อสอบถามมายังศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบอร์โทร 02-248-744 หรือ 1-800-888333 ในเวลาทำการ 08.00-21.00 น.


บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด