Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

จุดเริ่มต้นธุรกิจ “อายิโนะโมะโต๊ะ” เกิดจากการค้นพบรสชาติ “อูมามิ”

โดย ศ.ดร.คิคุนาเอะ อิเคดะ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว จากข้อสงสัยที่ว่าทำไมน้ำซุปที่ได้จากการต้มสาหร่ายทะเลคมบุจึงมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม สู่การไขความลับว่า “กลูตาเมต” ซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง คือที่มาของรสชาตินี้ เกิดเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรุงรสอูมามิแห่งแรก ณ ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2452 ภายใต้ชื่อ “อายิโนะโมะโต๊ะ” โดย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์. ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งโดย มร.ซาบุโรสุเกะ ซูซูกิ ที่ 2

51 ปีต่อมา ฐานการผลิตผงชูรสแห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ชื่อ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาเกือบศตวรรษ บริษัทฯได้ประกอบธุรกิจเจริญก้าวหน้าและเติบโตเป็น “กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยพนักงานโดยรวมประมาณ 7,000 คนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและบริการต่างๆมากมาย อาทิ เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เครื่องดื่ม เป็นต้น​

60's
70's
80's
90's
00's
10'S
20'S

Historical

Timeline

1960

 • ตั้งสำนักงานราชวงศ์ กรุงเทพฯ และซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติความเป็นมา

1962

 • พิธีเปิดโรงงานพระประแดงอย่างเป็นทางการ และเริ่มการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” โดยใช้แป้งมันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

1969

 • บริษัทฯ ย้ายสำนักงานจากถนนราชวงศ์ มาตั้งอยู่ที่บริเวณสวนมะลิ
ประวัติความเป็นมา

1973

 • จัดทำหนังสือตำรับอาหารและการเรือน “แม่บ้านในฝัน” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “แม่บ้านที่รัก” เพื่อเผยแพร่ความรู้และสาระประโยชน์ทางด้านอาหารและโภชนาการ
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

1976

 • ก่อตั้งมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย
ประวัติความเป็นมา

1979

 • โรงงานพระประแดงเริ่มทำการผลิตวัตถุปรุงแต่งอาหารในรูปแบบใหม่ คือ “รสดี” ซึ่งมีส่วนผสมจากเนื้อสัตว์ เพื่อความสะดวกเละประหยัดเวลาในการปรุงอาหาร
ประวัติความเป็นมา

1980

 • ฉลองครบ 20 ปี บริษัทฯ และย้ายสำนักงานจากสวนมะลิมายังสำนักงาน 4 ชั้น แห่งใหม่ ถนนศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ทำการในปัจจุบัน
ประวัติความเป็นมา

1984

 • โรงงานพระประแดงเริ่มทำการผลิต “อายิโนะโมะโต๊ะ พลัส” ผงชูรสชนิดเข้มข้น ที่ให้ทั้งความอร่อยและประหยัด
ประวัติความเป็นมา

1986

 • ก่อตั้งโรงงานปทุมธานีเพื่อเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมอาหารในสัตว์
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

1991

 • พิธีเปิดอาคารศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
 • วางจำหน่าย อาหารพืชบำรุงดินชนิดน้ำ "อามิ-อามิ"
ประวัติความเป็นมา

1993

 • กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม "เบอร์ดี้" ออกวางตลาด

1997

 • ก่อตั้งโรงงานกำแพงเพชร | เพื่อเป็นโรงงานผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ แห่งที่ 2
 • ก่อตั้ง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาสพิธ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

2003

 • ก่อตั้งโรงงานกำแพงเพชร II นับเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อผลิต ไรโบ นิวคลีโอไทด์ ภายใต้ชื่อ อายิไทด์ ไอ พลัส จี วัตถุปรุงแต่งรสอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง
ประวัติความเป็นมา

2005

 • ก่อตั้งโรงงานหนองแคเพื่อเป็นฐานการผลิตอาหารที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ ในทวีปเอเชีย
 • ก่อตั้ง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียล ฟู้ดส์ จำกัด
ประวัติความเป็นมา

2008

 • ก่อตั้งโรงงานกุ๊กดู เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารจีน "กุ๊กดู"
 • ก่อตั้งโรงงานผลิตกาแฟกระป๋อง "เบอร์ดี้"
ประวัติความเป็นมา

2009

 • เปิดตัวโครงการหม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวลเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ โรงงานกำแพงเพชร

2010

 • เริ่มโครงการ 50 ปี 50 โรงเรียน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 50 แห่งทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี
ประวัติความเป็นมา

2011

 • “รสดี” แนะนำน้องใหม่ “รสดีเมนู” ผงปรุงรสเมนูสำเร็จ และก่อตั้งโรงงานอยุธยา เพื่อเป็นฐานการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะแห่งที่ 3”
ประวัติความเป็นมา

2013

 • เปิดศูนย์นิทรรศการอายิโนะโมะโต๊ะ ณ โรงงานอยุธยา
ประวัติความเป็นมา

2015

 • ริเริ่มโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"
ประวัติความเป็นมา

2017

 • “รสดี” แนะนำน้องใหม่ “รสดีซุปก้อน” ออกวางตลาด
 • เปิด “ศูนย์นิทรรศการอายิโนะโมะโต๊ะ” แห่งที่ 2 ณ โรงงานกำแพงเพชร
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา