Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
ร่วมกิจกรรมกับเรา
ร่วมกิจกรรมกับเรา

ร่วมกิจกรรมกับเรา

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆไปกับเรา อาทิ เยี่ยมชมโรงงานออนไลน์ อ่านหนังสือตำรับอาหารออนไลน์ และร่วมกิจกรรมเรียนทำอาหาร​

เยี่ยมชมโรงงาน (On-site Factory Visit)

โรงงานของเรา เปิดให้หน่วยงานและผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และระบบการบริหารจัดการภายในโรงงาน ในรูปแบบของหมู่คณะ หรือจะเยี่ยมชมด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์

เรียนทำอาหารกับเรา

“อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ” ครัวความสุขของคนรักอาหาร เปิดสอนกิจกรรมเรียนทำอาหารให้ผู้ที่สนใจฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย​

แม่บ้านที่รักออนไลน์

“แม่บ้านที่รัก” หนังสือตำรับอาหาร เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ.2516 และปัจจุบันได้มีการออกแบบให้เป็น E-magazine รวบรวมสูตรอาหารที่หลากหลายและความรู้ทางโภชนาการ​