Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

เยี่ยมชมโรงงานของเรา

พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานพระประแดง โรงงานปทุมธานี โรงงานกำแพงเพชร โรงงานหนองแค และ โรงงานอยุธยา ซึ่งโรงงานทุกที่ ได้รับการออกแบบ เพื่อเป็นศูนย์ต้อนรับผู้สนใจทุกๆท่าน ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Thailand Map Thailand Map
โรงงานกำแพงเพชร
โรงงานกำแพงเพชร

โรงงานกำแพงเพชร ประกอบด้วยฐานการผลิต จำนวน 2 แห่ง เพื่อผลิต ผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” ซึ่งเริ่มผลิตในปี พ.ศ.2540 และ ในปี พ.ศ.2546 ได้เริ่มผลิตไรโบนิวคลีโอไทด์ ภายใต้ชื่อ “อายิไทด์® ไอ พลัส จี” วัตถุปรุงแต่ง รสอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้เสริมรสชาติอาหารควบคู่กับผงชูรสใน อุตสาหกรรมอาหาร อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเช่นเดียวกับผงชูรส โรงงาน แห่งนี้ยังได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยนำ แกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทนการใช้น้ำมันเตา เป็น การลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และลด การปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุ ของสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือ ทิ้งจากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มสู่ท้องถิ่นด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีศูนย์นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับรสอูมามิ กระบวนการผลิต ผงชูรสและการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ แก่ประชาชนทั่วไป อีกด้วย

โรงงานกำแพงเพชร - Map Pin โรงงานกำแพงเพชร - Map Pin โรงงานกำแพงเพชร - Map Pin โรงงานกำแพงเพชร - Map Pin
โรงงานอยุธยา
โรงงานอยุธยา

โรงงานอยุธยา นับเป็นโรงงานผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” แห่งที่ 3 ของบริษัทฯ เริ่มการผลิตในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ โรงงานแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น โดย สามารถนำผลิตผลทางการเกษตรคือแป้งมันสำปะหลัง มาใช้เป็น วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตผงชูรส ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดก่อนส่งมอบสู่มือผู้บริโภค อีกทั้งโรงงานยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยี สีเขียว “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยใช้แกลบเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทน การใช้น้ำมันปิโตรเลียม นับเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทถัดจากโรงงานกำแพงเพชร ที่ประสบความสำเร็จในพัฒนาเทคโนโลยีนี้ นอกจากนี้ โรงงานยังมีห้องนิทรรศการ ที่ให้ความรู้เรื่องรสอูมามิและผงชูรส เช่น กระบวนการผลิตและความปลอดภัย แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

โรงงานอยุธยา - Map Pin โรงงานอยุธยา - Map Pin โรงงานอยุธยา - Map Pin โรงงานอยุธยา - Map Pin
โรงงานปทุมธานี
โรงงานปทุมธานี

โรงงานปทุมธานี แต่เดิมเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “แอล-ไลซีน” หนึ่งในกรด อะมิโนจำเป็นที่ใช้เสริมโปรตีนในอาหารสัตว์ แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นฐานการ ผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” เครื่องปรุงรสอูมามิ เพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ โดยใช้แป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักใน กระบวนการผลิต ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” ตั้งแต่ เมษายน 2563

โรงงานปทุมธานี - Map Pin โรงงานปทุมธานี - Map Pin โรงงานปทุมธานี - Map Pin โรงงานปทุมธานี - Map Pin
โรงงานหนองแค
โรงงานหนองแค

โรงงานหนองแค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร “รสดี®” เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่เพิ่มสูงขึ้นและตอบรับ กับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงงานแห่งนี้ยังเป็นฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆของบริษัทฯ อาทิ ผงปรุงรสสำเร็จสำหรับใช้ทำ อาหารเฉพาะเมนู “รสดีเมนู®” “รสดีซุปก้อน” รวมถึงเครื่องปรุงรสสำหรับ อาหารจีน “กุ๊กดู®” เป็นต้น สำหรับโรงงานหนองแคนั้น นับเป็นฐานการ ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ของบริษัทฯและในทวีปเอเชียอีกแห่ง หนึ่ง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางด้านอาหารในโรงงานแห่งนี้ เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยเพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค

โรงงานหนองแค - Map Pin โรงงานหนองแค - Map Pin โรงงานหนองแค - Map Pin โรงงานหนองแค - Map Pin
โรงงานพระประแดง
โรงงานพระประแดง

โรงงานพระประแดง เป็นโรงงานผลิตผงชูรสแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นฐานการผลิตแห่งแรกของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” เครื่องปรุงรสอูมามิ เมื่อปี พ.ศ. 2505 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2563 ปัจจุบัน เป็นฐานการผลิตกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง “เบอร์ดี้ 3 in 1” ,น้ำตาลแคลอรี่ต่ำ “ไลท์ ชูการ์” และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภค

โรงงานพระประแดง - Map Pin โรงงานพระประแดง - Map Pin โรงงานพระประแดง - Map Pin โรงงานพระประแดง - Map Pin
โรงงานกำแพงเพชร
โรงงานกำแพงเพชร

โรงงานกำแพงเพชร ประกอบด้วยฐานการผลิต จำนวน 2 แห่ง เพื่อผลิต ผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” ซึ่งเริ่มผลิตในปี พ.ศ.2540 และ ในปี พ.ศ.2546 ได้เริ่มผลิตไรโบนิวคลีโอไทด์ ภายใต้ชื่อ “อายิไทด์® ไอ พลัส จี” วัตถุปรุงแต่ง รสอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้เสริมรสชาติอาหารควบคู่กับผงชูรสใน อุตสาหกรรมอาหาร อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเช่นเดียวกับผงชูรส โรงงาน แห่งนี้ยังได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยนำ แกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทนการใช้น้ำมันเตา เป็น การลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และลด การปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุ ของสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือ ทิ้งจากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มสู่ท้องถิ่นด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีศูนย์นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับรสอูมามิ กระบวนการผลิต ผงชูรสและการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ แก่ประชาชนทั่วไป อีกด้วย

โรงงานอยุธยา
โรงงานอยุธยา

โรงงานอยุธยา นับเป็นโรงงานผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” แห่งที่ 3 ของบริษัทฯ เริ่มการผลิตในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ โรงงานแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น โดย สามารถนำผลิตผลทางการเกษตรคือแป้งมันสำปะหลัง มาใช้เป็น วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตผงชูรส ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดก่อนส่งมอบสู่มือผู้บริโภค อีกทั้งโรงงานยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยี สีเขียว “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยใช้แกลบเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทน การใช้น้ำมันปิโตรเลียม นับเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทถัดจากโรงงานกำแพงเพชร ที่ประสบความสำเร็จในพัฒนาเทคโนโลยีนี้ นอกจากนี้ โรงงานยังมีห้องนิทรรศการ ที่ให้ความรู้เรื่องรสอูมามิและผงชูรส เช่น กระบวนการผลิตและความปลอดภัย แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

โรงงานปทุมธานี
โรงงานปทุมธานี

โรงงานปทุมธานี แต่เดิมเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “แอล-ไลซีน” หนึ่งในกรด อะมิโนจำเป็นที่ใช้เสริมโปรตีนในอาหารสัตว์ แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นฐานการ ผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” เครื่องปรุงรสอูมามิ เพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ โดยใช้แป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักใน กระบวนการผลิต ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” ตั้งแต่ เมษายน 2563

โรงงานหนองแค
โรงงานหนองแค

โรงงานหนองแค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร “รสดี®” เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่เพิ่มสูงขึ้นและตอบรับ กับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงงานแห่งนี้ยังเป็นฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆของบริษัทฯ อาทิ ผงปรุงรสสำเร็จสำหรับใช้ทำ อาหารเฉพาะเมนู “รสดีเมนู®” “รสดีซุปก้อน” รวมถึงเครื่องปรุงรสสำหรับ อาหารจีน “กุ๊กดู®” เป็นต้น สำหรับโรงงานหนองแคนั้น นับเป็นฐานการ ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ของบริษัทฯและในทวีปเอเชียอีกแห่ง หนึ่ง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางด้านอาหารในโรงงานแห่งนี้ เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยเพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค

โรงงานพระประแดง
โรงงานพระประแดง

โรงงานพระประแดง เป็นโรงงานผลิตผงชูรสแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นฐานการผลิตแห่งแรกของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” เครื่องปรุงรสอูมามิ เมื่อปี พ.ศ. 2505 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2563 ปัจจุบัน เป็นฐานการผลิตกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง “เบอร์ดี้ 3 in 1” ,น้ำตาลแคลอรี่ต่ำ “ไลท์ ชูการ์” และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภค


ข้อปฏิบัติระหว่างการเยี่ยมชมโรงงาน

แต่งกายด้วยชุดสุภาพรัดกุม สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ รัดส้น (งดสวมรองเท้าแตะ)
แต่งกายด้วยชุดสุภาพรัดกุม สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ รัดส้น (งดสวมรองเท้าแตะ)
ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ระหว่างการเยี่ยมชมโรงงาน
ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ระหว่างการเยี่ยมชมโรงงาน
ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ และเสียงในส่วนพื้นที่การผลิต
ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ และเสียงในส่วนพื้นที่การผลิต
ห้ามปฏิบัติกิจกรรมอื่นใด โดยมิได้แจ้ง และได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ห้ามปฏิบัติกิจกรรมอื่นใด โดยมิได้แจ้ง และได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

เปิดให้เยี่ยมชมวันละ 2 รอบ

ช่วงเวลา :
3 ชั่วโมง / รอบ
ผู้เยี่ยมชม :
50-100 คน / รอบ
รอบเช้า
รอบเช้า
9.00 - 12.00
รอบบ่าย
รอบบ่าย
13.00 - 16.00

ขั้นตอนการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

 • เลือกโรงงานที่ท่านต้องการเข้าเยี่ยมชม โดยสามารถดูรายละเอียดโรงงานที่เปิดให้เยี่ยมชมได้ตามด้านล่าง
 • เข้าไปตรวจสอบตารางการต้อนรับแขก (วัน / เวลา)
  ที่ทางโรงงานยังว่างอยู่
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานทางเว็บไซต์
  พร้อมแนบเอกสาร
  1) จดหมายขอเข้าเยี่ยมชม 2) รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม
  ก่อนวันที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ ติดต่อสำรอง วันเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตามหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละโรงงาน
 • รอการตอบรับและยืนยันการเข้าเยี่ยมชมโรงงานจากเจ้าหน้าที่ (ประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากได้รับเอกสาร)
 • เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานตามวันและเวลาที่กำหนด