Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มเบอร์ดี้

เบอร์ดี้ กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม พัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถันให้เหมาะสมกับผู้บริโภค มาในรูปแบบกระป๋องพร้อมดื่ม สะดวก เพื่อให้รู้สึกถึงความสดชื่นของกาแฟเย็นรสชาติดี ช่วยให้พร้อมสู้กับทุกสถานการณ์