Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เทนโช
เทนโช

เทนโช

อายิโนะโมะโต๊ะขอนำเสนอสินค้ากลุ่ม "เทนโช" ซึ่งเป็นสารเสริมกลิ่นรสในอาหาร ทำให้เมนูอาหารมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น โดยสามารถปรับแต่ง "โคคุมิ" และกลิ่นของอาหารได้ตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ดี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร "โคคุมิ" เป็นองค์ประกอบของรสชาติพื้นฐานทั้ง 5 อย่าง รวมถึงความรู้สึกในการรับรู้รสชาติ ความลงตัวขององค์ประกอบอาหารระหว่างรสชาติพื้นฐานและความรู้สึกในการรับรู้รสจะทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึง ความอร่อย หรือ โคคุมิ