Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
Banner of ผลิตภัณฑ์เสริมรสชาติ
Banner of ผลิตภัณฑ์เสริมรสชาติ

ผลิตภัณฑ์เสริมรสชาติ

ผลิตภัณฑ์เสริมรสชาติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมรสชาติทำมาจากส่วนผสมของวัตถุดิบต่างๆที่ช่วยเสริมความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสินค้าแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

ขนาด
0
กรัม
ราคา
0
บาท

 Where To Buy

ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารอุตสาหกรรม
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 063-207-0736 และ 063-207-0748
โทรสาร: 02-642-6444
Email: bkkfid@ajinomoto.com