Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
Banner of ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหารจำพวกแป้ง
Banner of ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหารจำพวกแป้ง

ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหารจำพวกแป้ง

ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหารจำพวกแป้ง
- ช่วยปรับปรุงคุณภาพความแน่นและความยืดหยุ่นของเนื้อสัมผัส
- ลดต้นทุนการผลิต
- เหมาะสำหรับสินค้ากลุ่มที่ทำจากแป้ง เช่น เส้นอุด้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว แผ่นเกี๊ยว

ขนาด
0
กรัม
ราคา
0
บาท

 Where To Buy

ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารอุตสาหกรรม
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 063-207-0736 และ 063-207-0748
โทรสาร: 02-642-6444
อีเมล์: bkkfid@ajinomoto.com