Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
1. การสร้างสังคมสุขภาพดี
1. การสร้างสังคมสุขภาพดี

1. การสร้างสังคมสุขภาพดี

เราใช้องค์ความรู้ด้าน “รสอูมามิและกรดอะมิโน” ที่เป็นความเชี่ยวชาญหลักของอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อสร้าง “สังคมกินดีมีสุข”

หลักแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตที่เร่งรีบของคนเมือง
ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตที่เร่งรีบของคนเมือง
ช่วยร่นเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการปรุงอาหาร
ช่วยร่นเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการปรุงอาหาร
เป็นตัวช่วยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีทักษะการทำอาหาร เป็นตัวช่วยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีทักษะการทำอาหาร
เป็นตัวช่วยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีทักษะการทำอาหาร เป็นตัวช่วยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีทักษะการทำอาหาร

สนับสนุนด้านโภชนาการแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัย

เป็นทางเลือกในการลดปริมาณโซเดียมในอาหารจากการลดการใช้เกลือ โดยอาหารยังคงมีรสอร่อยกลมกล่อม
เป็นทางเลือกในการลดปริมาณโซเดียมในอาหารจากการลดการใช้เกลือ โดยอาหารยังคงมีรสอร่อยกลมกล่อม
ส่งเสริมการบริโภคผักในเด็กๆ โดยใช้ ผลิตภัณฑ์รสดี ซึ่งช่วยให้เมนูจานผัก หอม อร่อย น่ารับประทานยิ่งขึ้น
ส่งเสริมการบริโภคผักในเด็กๆ โดยใช้ ผลิตภัณฑ์รสดี ซึ่งช่วยให้เมนูจานผัก หอม อร่อย น่ารับประทานยิ่งขึ้น
สนับสนุนการมีโภชนาการที่ดีให้กับคนไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
สนับสนุนการมีโภชนาการที่ดีให้กับคนไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

โดยโภชนาการอาหาร เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ และ​มุ่งสร้างสังคมกินดีมีสุขผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

โครงการ "Thailand Victory Project"
โครงการ "Thailand Victory Project"

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 อายิโนะโมะโต๊ะ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านกรดอะมิโน (ผลิตภัณฑ์อะมิโนไวทัล) และองค์ความรู้โปรแกรมอาหารสำหรับนักกีฬา หรือ "Winning Meal Program" ให้กับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย โดยร่วมมือกับนักโภชนาการประจำสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ
โครงการอายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ

การนำเอาองค์ความรู้ด้านรสอูมามิ และการเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหาร มาพัฒนาเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะโภชนาการให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยได้ร่วมมือกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำการก่อสร้างอาคารโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่ว

กิจกรรมสอนทำอาหารกับอายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้งคลับ
กิจกรรมสอนทำอาหารกับอายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้งคลับ

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ทำอาหารไม่เป็นหรือชื่นชอบการทำอาหารได้มาร่วมเรียนรู้การทำอาหารและหลักโภชนาการ ผ่านการสาธิตการทำเมนูอร่อยและมีประโยชน์ง่ายๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ของอายิโนะโมะโต๊ะ รวมถึงกิจกรรมพิเศษ สำหรับคู่แม่-ลูก เพื่อส่งเสริมโภชนาการให้เด็กๆ

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

เปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของเรา โดยให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเรียนรู้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตอันทันสมัยของโรงงาน

หนังสือแม่บ้านที่รัก
หนังสือแม่บ้านที่รัก

นำเสนอหลากหลายเมนูอูมามิ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ อายิโนะโมะโต๊ะ โดยสามารถเรียนรู้เคล็ดลับการทำอาหารที่ครบครัน ด้วยคุณค่าโภชนาการ ฝึกทำเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน