Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

“ปรุงมื้อพิเศษด้วยรสอูมามิ”

20/12/2021

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

ปรุงมื้อพิเศษด้วยรสอูมามิ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) กด Like เพจ Umami Lovers

2) เปิด - ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ

3) ส่งเรื่องราวดี ๆ ของคนพิเศษที่คุณอยากตอบแทนความรู้สึกดี ๆ ผ่านคอมเมนท์บนโพสต์กิจกรรม เกี่ยวกับคนที่คุณรัก ตัวอย่างเช่น ครอบครัว คู่รัก หรือเพื่อน พร้อมติดแฮชแท็ก #UmamiLovers

4) ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. - วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 23:59 น.

5) ประกาศผลวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านทาง Facebook Page Umami Lovers หรือ Instagram @umami.lovers และช่องทางโซเชียลมีเดียการร่วมสนุกต่าง ๆ ของแคมเปญ

5.1 โดยผู้ชนะทุกรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลกลับมาทาง Inbox ของ Facebook Umami Lovers และ Instagram Umami Lovers ภายในเวลา 17.00 น. ของวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

5.2 หากผู้ชนะไม่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการรับรางวัลภายในระยะเวลาข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ และทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการติดต่อผู้ชนะในลำดับถัดไปเพื่อรับรางวัลต่อไป

6) คณะกรรมการจากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) จะทำการคัดเลือกผู้ชนะโดยตัดสินจากเรื่องราวของคนพิเศษที่คุณอยากตอบแทนความรู้สึกดี ๆ ที่โดนใจกรรมการมากที่สุด โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ

6.1 รางวัลที่1: 3 เรื่องราวที่น่าประทับใจ และได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลเป็นดินเนอร์คอร์สสุดพิเศษจากเชฟอาร์ต มูลค่า 13,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 39,000 บาท และได้รับเชิญในการร่วมถ่ายทำวิดีโอกิจกรรมปรุงมื้อพิเศษด้วยรสอูมามิ กับอายิโนะโมะโต๊ะ® พร้อมเชฟอาร์ต และคุณเอ๋ สุพิชา ในแคมเปญสื่อรักด้วยรสอูมามิ สำหรับประสบการณ์สุดพิเศษ ของผู้ที่รับการคัดเลือกทั้ง 3 เรื่องราวครั้งนี้จะได้ถูกแชร์ ให้เพื่อนๆ ได้ประทับใจไปด้วยกันผ่านทาง Facebook Page Umami Lovers หรือ Instagram @umami.lovers และช่องทางโซเชียลมีเดียของ เอ๋ สุพิชา และ เชฟอาร์ต

 ​6.2 รางวัลอื่น ๆ : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 20 คนสุดท้าย จะได้รับชุดของขวัญจากอายิโนะโมะโต๊ะ® มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 20,000

​6.3 รางวัลอื่น ๆ : ผู้ที่ส่งเรื่องราวเข้าร่วมกิจกรรม 150 ท่านแรก และปฏิบัติตามกติการของกิจกรรม จะได้รับชุดของขวัญจาก อายิโนะโมะโต๊ะ®  มูลค่ารางวัลละ 250 บาท จำนวน 150 รางวัล รวมมูลค่า 37,500

เงื่อนไขกิจกรรม:

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วน ตามกติกาและเงื่อนไขเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์รับของรางวัลข้างต้น
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดี 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลตลอดแคมเปญเท่านั้น
 3. บัญชีผู้ใช้ Facebook ที่เข้ามายืนยันตัวตนจะต้องเป็นบัญชีผู้ใช้ที่ตรงกันกับบัญชีผู้ใช้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเท่านั้น
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนครบถ้วน ตามวันเวลาที่แจ้งไว้ในโพสต์ประกาศผลรางวัลเท่านั้น
 5. บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและนัดหมายในการรับรางวัล หลังจากที่ผู้โชคดีมารายงานตัวผ่าน Inbox ของ Facebook Umami Lovers
 6. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ชนะรางวัลที่ 1 อายุต่ำกว่า 20 ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการเข้าร่วมถ่ายทำวิดีโอ
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านอนุญาตให้ทางบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เรื่องราวภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา ซึ่งบริษัทถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของกิจกรรมครั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับและตกลง ที่จะปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมในทุกข้อ
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา และของรางวัล (ที่มีมูลค่าเท่ากันหรือเทียบเท่า) หรือรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนด หรือมีเจตนาที่จะทำให้มีผลกระทบในเชิงลบกับกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไข และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
 12. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด