Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

สำรวจ 3 กิจกรรมทางธุรกิจของ ‘เบอร์ดี้ 3 อิน 1’ ในการลดขยะพลาสติกและขยะอาหารเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

27/02/2023

“เบอร์ดี้ 3 อิน 1” แบรนด์กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติกและขยะอาหารมาโดยตลอด เพราะตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี

จากข้อมูลของกรมมลพิษพบว่า ในปีที่ผ่านมาคนไทยสร้างขยะมากถึง 24.98 ล้านตันต่อปี โดยประเภทของขยะที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ ขยะพลาสติกและขยะอาหาร “เบอร์ดี้ 3 อิน 1” จึงริเริ่มหาแนวทางที่จะช่วยลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำแนวคิดเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

และผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นกิจกรรมทางธุรกิจ 3 กระบวนการ ดังต่อไปนี้ ที่ช่วยลดปัญหาขยะได้อย่างเห็นผล

1. เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ : เลือกใช้วัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่าย พร้อมทั้งปรับขนาดซองกาแฟให้สั้นลง ลดความหนาของชั้นพลาสติกที่ใช้ในถุงด้านนอกและซองกาแฟให้บางลง แต่ยังคงรักษาปริมาณและคุณภาพของสินค้าไว้ได้ดีเช่นเดิม2. ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE Bag) : ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนใช้สำหรับห่อหุ้มแพ็กบรรจุภัณฑ์ภายนอก เมื่อยกเลิกการใช้ PE Bag พบว่าสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกในการผลิตลงได้กว่า 39 ตันต่อปี เทียบเท่าขวดน้ำ 1.5 ลิตรกว่า 1,200,000 ขวด

3. นำกากกาแฟเหลือทิ้งไปผสมเป็นอาหารสัตว์ : “เบอร์ดี้ 3อิน1” ทดลองนำกากกาแฟเหลือทิ้งผสมเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงหมูได้สำเร็จ พร้อมทั้งสามารถส่งกลับคืนสู่ภาคปศุสัตว์เพื่อช่วยเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงหมูในด้านการลดต้นทุนจากการนำไปใช้ผสมเป็นอาหารให้หมูในระยะยาวได้ต่อไป ทั้ง 3 กิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวของ “เบอร์ดี้ 3 อิน 1” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในฐานะหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 และมุ่งสู่การเป็น "กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ" ภายใต้แนวทาง การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ซึ่งเป็นสิ่งที่อายิโนะโมะโต๊ะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานเสมอมา​