Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

สัญญาณของการขาดโปรตีนและ
ปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับในแต่ละวัน

29/12/2022

โปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เป็นสารอาหารหลักที่อยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ที่ทุกคนต้องกินในแต่ละวัน โดยเฉพาะกับนักกีฬา ที่จำเป็นต้องได้รับปริมาณโปรตีนมากกว่าคนทั่วไปในการนำไปสร้างกล้ามเนื้อ และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และถ้าได้รับโปรตีนไม่เพียงพอร่างกายของเราจะมีสัญญาณบ่งบอก ดังนี้
 

สัญญาณของการขาดโปรตีน
 

เมื่อเราได้ทราบสัญญาณของการขาดโปรตีนกันแล้ว สิ่งต่อไปที่ควรจะรู้คือปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับต่อวัน โดยแต่ละคนนั้นต้องการปริมาณโปรตีนในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ สภาพร่างกาย และกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน

โดยในนักกีฬา กีฬาแต่ละประเภทก็ต้องการปริมาณโปรตีนที่ไม่เท่ากัน เราสามารถทราบปริมาณโปรตีนคร่าวๆได้ดังนี้

โปรตีน กินเท่าไหร่ถึงเพียงพอ