Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

อายิโนะโมะโต๊ะ
สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดานักข่าว

10/09/2021

เกศยา ชัยชาญชีพ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจำนวน 30,000 บาท ให้แก่ อนันต์ นิลมานนท์ (ซ้าย) นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดานักข่าวของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดย “อายิโนะโมะโต๊ะ” สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

        พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ