Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

อายิโนะโมะโต๊ะ เข้าร่วมการจัดสัมมนาออนไลน์ ในงานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech Thailand 2021)

22/12/2021

          เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการจัดสัมมนาออนไลน์ ในงานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech Thailand 2021) ในหัวข้อ "โภชนาการที่มุ่งมั่นไม่ลดละ Nutrition without compromise" โดยมี จินตา ชยาภิวุฒิ เป็นตัวแทนบริษัทในการบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมงานที่สนใจในครั้งนี้ ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าว ยังได้มีการนำเสนอความความเชี่ยวชาญหลักในเทคโนโลยีด้านกรดอะมิโนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นในการนำมาช่วยปรับปรุงภาวะโภชนาการของคนไทย ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีการลดการบริโภคเกลือ การลดการบริโภคน้ำตาล และเทคโนโลยีการพัฒนาอาหาร plant-based meat ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกคิดค้นและถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ของเราให้กับผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว โดยอายิโนะโมะโต๊ะ ก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดนิทรรศการออนไลน์ครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของโภชนาการของคนไทย และเป็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทฯ เพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทย โดยยึดหลัก “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value)” เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก
          ทั้งนี้ งานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech Thailand 2021) จะยังคงถูกจัดขึ้นในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ ยาวนานถึงเดือนธันวาคม 2565 (12 เดือน) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับบริษัทด้านการแพทย์และสุขภาพอื่นๆในงานนี้ได้ผ่านทาง https://www.healthtech-thailand.com/virtual-exhibition