Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

3 เหตุผลที่อายิโนะโมะโต๊ะสนับสนุนให้เกษตรกรไทยทำ
‘ประกันภัยสภาพภูมิอากาศ’

21/09/2022

แม้สภาพอากาศจะสามารถพยากรณ์ได้ แต่ไม่มีใครสามารถควบคุมแดด ลม ฝน ได้ ทุกปรากฏการณ์ล้วนอยู่ภายใต้อำนาจธรรมชาติจัดสรรสถานเดียว 

สภาพภูมิอากาศจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรไทย ทำให้ในบางครั้งการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทยไม่มั่นคง 

ดังนั้น จะดีกว่าไหมหากมี “ประกันภัยสภาพอากาศ” เพื่อเป็นหลักประกันให้เกษตรกรไทยอุ่นใจมากขึ้น 


ประกันภัยสภาพภูมิอากาศคืออะไร 
 

ด้วยความที่เล็งเห็นถึงปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงของเกษตรกรไทยมาโดยตลอด บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีม ASV Mission 2: Thai Farmer Better Life Partner จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยการเสนอ “ระบบประกันภัยทางภูมิอากาศ” ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด และ กรมส่งเสริมการเกษตร 

ทั้งนี้ ได้มีการทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัยทางภูมิอากาศ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมี เกศยา ชัยชาญชีพ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มร. คะซุยุกิ นะกะมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด กุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ เดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ กรรมการ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ร่วมลงนามข้อตกลงฯ เพื่อแบ่งปันข้อมูลสำหรับการสร้างระบบประกันภัยทางภูมิอากาศเพื่อแนะนำให้กับเกษตรกรไทย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรไทยต่อไป 


3 ข้อดีที่เกษตรกรจะได้รับจากการทำประกันภัยสภาพภูมิอากาศ 


หลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะฯ และเอฟ ดี กรีน ได้ทำการออกแบบกรมธรรม์ร่วมกับ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งหวังว่าประกันภัยสภาพภูมิอากาศนี้จะช่วยให้เกษตรกรไทยไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้มากเกินไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรไทย 

ทั้งนี้ บมจ. ซมโปะ ประกันภัยฯ เคยมีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการประกันภัยพืชผลแบบพาราเมตริก (Parametric) สำหรับชาวนาในปี 2010 และสำหรับชาวสวนลำไยในปี 2019 มาก่อน ดังนั้น การร่วมกับบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ และเอฟดี กรีน ในการทำโครงการประกันสภาพอากาศแบบพาราเมตริกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทยในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรอีกครั้ง 

โดยเบื้องต้นได้เริ่มแนะนำให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่นำร่อง และจะขยายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศต่อไปและนี่คือ 3 ข้อดีที่เกษตรกรไทยจะได้รับความอุ่นใจจากประกันภัยสภาพภูมิอากาศ 

1. ลดความเสี่ยงจากภัยแล้งในช่วงระยะเวลาการเติบโตที่สำคัญ : กรมธรรม์จะชดเชยความเสียหายอันเนื่องจากภัยแล้ง เมื่อปริมาณน้ำฝนสะสมต่ำกว่าการประมาณการทางภูมิอากาศ 

2. ลดความเสี่ยงด้านรายได้ที่ไม่มั่นคง : หมดกังวลเรื่องผลกระทบที่อาจได้รับจากภาวะฝนแล้งหรืออุทกภัยที่ก่อความเสียหายให้ผลผลิต 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น : มีหลักประกันที่แน่นอนเป็นทุนในการลงมือทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง 

ระบบประกันภัยทางภูมิอากาศเป็นหนึ่งใน “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV)” ที่ยังมีอีกหลายโปรเจคท์ที่น่าสนใจตามเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมอย่างต่อเนื่องของอายิโนะโมะโต๊ะ 

อ้างอิง 

สยามรัฐออนไลน์. ซมโปะ ประกันภัย จับมืออายิโนะโมะโต๊ะ และเอฟดี กรีน พร้อมเปิดตัวโครงการประกันภัยสภาพอากาศ แบบพาราเมตริกสำหรับฟืชผล “มันสำปะหลัง” ในประเทศไทย. https://siamrath.co.th/n/282617