Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

อายิโนะโมะโต๊ะส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก ผ่านการติดตั้ง ‘หลังคาโซลาร์เซลล์’ ในทุกโรงงานทั่วประเทศ

17/11/2022

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้หลายประเทศทั่วโลกหันมาใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในรูปแบบของเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell) กันมากขึ้น โดยติดตั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย บนอาคาร หรือโรงงาน ที่เรียกกันว่า "โซลาร์รูฟท็อป" (Solar Rooftop) เพื่อให้อาคารที่ติดตั้งได้ทำการผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองในเวลากลางวัน เป็นการประหยัดไฟฟ้าและลดภาวะโลกร้อน

กลไกการทำงานของโซลาร์รูฟท็อปเริ่มขึ้นเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานก็จะเข้าไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิด โดยระบบไฟฟ้าในอาคารจะเชื่อมต่อทั้งจากโซลาร์รูฟท็อปและไฟของการไฟฟ้า  สำหรับในประเทศไทยเองก็มีหลายโรงงานชั้นนำที่นำเอาเทคโนโลยีโซลาร์รูฟท็อปมาใช้ เช่นเดียวกับที่ โรงงานอยุธยาโรงงานผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะที่ดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปมาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เพื่อตอบสนองนโยบาย การสร้างความยั่งยืนของโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิด ASV ของอายิโนะโมะโต๊ะ 

โรงงานอยุธยาได้ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารจอดรถ มีเนื้อที่ติดตั้งรวม 1,000 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุนประมาณ  6.5 ล้านบาท ชึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ โรงงานอยุธยานับเป็นฐานการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” ขนาดใหญ่และทันสมัยของบริษัทฯ เริ่มการผลิตมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งตลอดทศวรรษที่ผ่านมา โรงงานอยุธยาได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถนำผลิตผลทางการเกษตรคือแป้งมันสำปะหลัง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตผงชูรส ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดก่อนส่งมอบสู่มือผู้บริโภค 

นอกจากการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารจอดรถแล้ว โรงงานอยุธยายังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยีสีเขียวหม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวลโดยใช้แกลบเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำ ทดแทนการใช้น้ำมันปิโตรเลียม นับเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทถัดจากโรงงานกำแพงเพชร ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ 
ทั้งนี้ โรงงานและฐานการผลิตอื่นๆ ของบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อการประหยัดพลังงานและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิ โรงงานกำแพงเพชร ซึ่งผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ และโรงงานหนองแค จ.สระบุรี ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ รสดี นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2566 บริษัทฯ ยังมีแผนลงทุนโดยทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูปท็อปเพิ่มเติมสำหรับโรงงานเบอร์ดี้ โรงงานรสดี เฟสที่ 2 จ.สระบุรี และโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยคาดว่าหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการนี้ จะสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 8,000,000 kWh/ปี ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 3,700,000 kg-CO2/Yearกิจกรรมเหล่านี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ 50% ภายในปี 2030 ตามแผนการส่งเสริมความยั่งยืนของโลกของบริษัทฯ เพื่อตอบโจทย์แนวคิด อายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (ASV)” อย่างรอบด้าน ทั้งการสร้างสังคมสุขภาพดี ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการสร้างความยั่งยืนของโลกอย่างเป็นรูปธรรม