Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

ผลการค้นหา

รู้จักเรา
1 รายการ
เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้
1 รายการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1 รายการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
7 รายการ
“อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความยั่งยืน ยืนยันที่จะบรรลุเป้าหมาย “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593” 

“อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความยั่งยืน ยืนยันที่จะบรรลุเป้าหมาย “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593” 

มร. เค็นจิ ฮะระดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจชั้นนำ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความยั่งยืน

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน EPR in Action ประกาศเจตนารมณ์ความรับผิดชอบของผู้ผลิตกับการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ในงานมหกรรมความยั่งยืน SX2023 

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน EPR in Action ประกาศเจตนารมณ์ความรับผิดชอบของผู้ผลิตกับการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ในงานมหกรรมความยั่งยืน SX2023 

ผนึกพลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทั้งแก้ว กระดาษ พลาสติก กล่องนม และกระป๋องอลูมิเนียม เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยกลไก Extended Producer Responsibility

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนของโลก ให้แก่นิสิต นักศึกษา ภายใต้โครงการ “Chicken Run Camp for Young Business Leaders : ESG 2023”

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนของโลก ให้แก่นิสิต นักศึกษา ภายใต้โครงการ “Chicken Run Camp for Young Business Leaders : ESG 2023”

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนของโลก ให้แก่นิสิต นักศึกษา ภายใต้โครงการ “Chicken Run Camp for Young Business Leaders : ESG 2023”

กิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืนสำหรับโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ 

กิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืนสำหรับโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ 

 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ตอบสนองนโยบายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งมั่นทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก Green Technology for Better Earth Partner

รู้จัก “รางวัลสำนักงานสีเขียว” รางวัลแห่งความภูมิใจที่อายิโนะโมะโต๊ะเพิ่งคว้ารางวัลระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2565 มาครอง

รู้จัก “รางวัลสำนักงานสีเขียว” รางวัลแห่งความภูมิใจที่อายิโนะโมะโต๊ะเพิ่งคว้ารางวัลระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2565 มาครอง

เหตุผลที่รางวัลสำนักงานสีเขียวเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขององค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สำรวจ 3 กิจกรรมทางธุรกิจของ ‘เบอร์ดี้ 3 อิน 1’ ในการลดขยะพลาสติกและขยะอาหารเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

สำรวจ 3 กิจกรรมทางธุรกิจของ ‘เบอร์ดี้ 3 อิน 1’ ในการลดขยะพลาสติกและขยะอาหารเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

อัพเดทกิจกรรมที่เบอร์ดี้ 3 อิน 1 ลงมือทำเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

อายิโนะโมะโต๊ะส่งเสริมกระบวนการ ‘วัฏจักรชีวภาพ’ (Bio-cycle) สู่ไร่กาแฟไทย

อายิโนะโมะโต๊ะส่งเสริมกระบวนการ ‘วัฏจักรชีวภาพ’ (Bio-cycle) สู่ไร่กาแฟไทย

สำรวจแนวทางของเบอร์ดี้ในการส่งเสริมความยั่งยืนให้เกษตรกรไทยในไร่กาแฟ