Loading...
Ajinomoto Thailand
คุณรู้จักอาหารไทยดีแค่ไหน?

คุณรู้จักอาหารไทยดีแค่ไหน?

คุณรู้จักอาหารไทยดีแค่ไหน?

คุณรู้จักอาหารไทยดีแค่ไหน?

 9819
1
ข้อใดไม่นิยมทำเป็นเครื่องเคียงของ ‘ข้าวแช่’
2
อาหารไทยในข้อใดมีวิธีทำต่างจากข้ออื่น
3
‘ขนมจีนซาวน้ำ’ เป็นอาหารจากภาคใดในประเทศไทย
4
เมนูในข้อใดไม่ใช่อาหารไทย
5
อาหารไทยในข้อใดนิยมทำรับประทานใน ‘ฤดูร้อน’
6
ข้อใดไม่นิยมใช้เป็นวัตถุดิบของ ‘ข้าวผัดรถไฟ’
7
‘ไข่ครอบ’ อาหารพื้นเมืองของภาคใต้มีวิธีทำอย่างไร
8
อาหารไทยในข้อใดที่ได้รับยกย่องจาก TasteAtlas ให้เป็น ‘ซุปที่ดีที่สุดในโลก’ ในปี 2022
9
เครื่องแกงในข้อใดไม่นิยมใส่ ‘ขมิ้น’
10
ข้อใดเป็นอาหารและเครื่องเคียงที่นิยมรับประทานคู่กัน