โรงงานและบริษัทในเครือของเรา

โรงงานพระประแดง

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2503
โรงงานพระประแดง เป็นโรงงานผลิตผงชูรสแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นฐานการผลิตแห่งแรกของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” เครื่องปรุงรสอูมามิ เมื่อปี พ.ศ. 2505 เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้แป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นผลผลิตจากภาคการเกษตรของประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต นอกจากผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” เครื่องปรุงรสอูมามิแล้ว ที่นี่ยังเป็นฐานการผลิตสินค้าอื่นๆของบริษัท อาทิ ผลิตภัณฑ์ “อายิโนะโมะโต๊ะ® พลัส” น้ำตาลแคลอรี่ต่ำ “ไลท์ ชูการ์®” และกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง “เบอร์ดี้® 3 อิน 1”

ผลิตภัณฑ์ “อายิโนะโมะโต๊ะ” ที่ผลิตจากโรงงานพระประแดง

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้