Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

โครงการวิคตอรี่โปรเจค

อายิโนะโมะโต๊ะ เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตอาหารระดับโลก ที่มุ่งทุ่มเทเพื่อวัฒนธรรมทางอาหารและสุขภาพของผู้คนผ่านการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านกรดอะมิโน อันเป็นความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทมีบทบาทสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรอาหาร สุขภาพของผู้คน และส่งเสริมความยั่งยืนของโลก  ซึ่งโครงการวิคตอรี่โปรเจคเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านกรดอะมิโนของเรา


โครงการวิคตอรี่ โปรเจค เริ่มขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2546 โดย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค อินค์ ประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาวงการกีฬา ผ่านโครงการ วิคตอรี่ โปรเจค โดยร่วมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศญี่ปุ่น ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพระดับสูงสุดให้กับทัพนักกีฬาญี่ปุ่น ผ่านกิจกรรมโภชนาการสำหรับนักกีฬา ซึ่งนำพลังของกรดอะมิโนเข้ามาประยุกต์ใช้ อาทิ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้านกรดอะมิโนของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการส่งเสริมโปรแกรมอาหารเพื่อเสริมสร้างโภชนาการ คาจิเมชิ หรือ ที่เรียกว่า “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ” (Winning Meal) ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพระดับสูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการออกกำลังกายและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับนักกีฬา และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ได้ขยายการดำเนินโครงการฯ ไปยัง 6 บริษัทลูกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้โครงการ อาเซียน วิคตอรี่ โปรเจค เพื่อร่วมสนับสนุนกับองค์กรกีฬา นักกีฬา และโรงเรียนกีฬาต่างๆ ในกลุ่มประเทศดังกล่าว สำหรับในประเทศไทย โครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในปี 2561 ด้วยการร่วมสนับสนุนโปรแกรมโภชนาการสำหรับนักกีฬา รวมถึงองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ด้านกรดอะมิโนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและด้วยผลลัพธ์ที่ดี จึงทำให้ บริษัทฯ ได้ขยายการสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา

กิจกรรมของเราไม่เพียงแต่จำกัดอยู่แค่การสนับสนุนให้นักกีฬาในระหว่างการแข่งขัน เรายังตระหนักถึงวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร และดำเนินการศึกษาเรื่องอาหารและโภชนาการ โดยคำนึงถึงลักษณะของกีฬาแต่ละประเภทและความท้าทายที่นักกีฬาแต่ละคนต้องเผชิญ ซึ่งเราได้จัดเตรียมสูตรอาหารและคำแนะนำด้านอาหารเพื่อให้นักกีฬาสามารถทำเมนูอาหารแห่งชัยชนะ หรือ Winning Meals (Kachi-Meshi®) ได้ด้วยตนเอง

มื้ออาหารแห่งชัยชนะ หรือ Winning Meals (Kachi-Meshi®)

Kachi-Meshi® ที่แปลว่า “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ” (Winning Meals) เป็นโปรแกรมอาหารที่เสริมสร้างโภชนาการสำหรับนักกีฬา ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านโภชนาการและการประยุกต์ใช้พลังของกรดอะมิโน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพระดับสูงสุดให้กับทัพนักกีฬาในช่วงเตรียมพร้อมร่างกายและฝึกซ้อม ซึ่งถือเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างมากและนักกีฬาจำเป็นต้องได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนและมีหลักปฎิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน

มื้ออาหารแห่งชัยชนะนี้ จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาที่ดียิ่งขึ้น จากความสำเร็จของเหรียญรางวัลที่นักกีฬาได้รับอาจเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ได้ว่า นอกเหนือจากการฝึกทางกายภาพและทางเทคนิคแล้ว การบริโภคอาหารที่มีโภชนาการที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดีที่สุดและพัฒนาศักยภาพระดับสูงสุดให้กับนักกีฬา

อายิโนะโมะโต๊ะ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกรดอะมิโนรายใหญ่ของโลก ซึ่งได้ทุ่มเทในด้านอาหาร สุขภาพและโภชนาการของผู้คน รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบการมีโภชนาการที่ดีให้ทัพนักกีฬา โดยใช้องค์ความรู้ด้านกรดอะมิโนและรสชาติความอร่อย (อูมามิ) อันเป็นความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับทีมนักกีฬาจนสามารถคว้าชัยชนะได้สำเร็จในการแข่งขันระดับโลก

มื้ออาหารแห่งชัยชนะ หรือ Winning Meals (Kachi-Meshi®) มีคอนเสปต์พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเตรียมมื้ออาหารประจำวันที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ที่ทั้งอร่อยและมีโภชนาการที่เหมาะสมกับนักกีฬา ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและส่งเสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโครงการวิคตอรี่โปรเจคในประเทศไทย

โภชนาการหมายถึงอาหารที่รับเข้าสู่ร่างกาย

โภชนาการหมายถึงอาหารที่รับเข้าสู่ร่างกาย

โภชนาการ หมายถึงอาหารที่รับเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานของอวัยวะ การเจริญเติบโต และ การซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกาย และในนักกีฬาโภชนาการยังมีประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา และลดอาการบาดเจ็บต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างฝ

ความสำคัญของแร่ธาตุโซเดียมสำหรับนักกีฬา

ความสำคัญของแร่ธาตุโซเดียมสำหรับนักกีฬา

โซเดียมทำหน้าที่สำคัญในร่างกายหลายประการ อาทิ ควบคุมความดันเลือด รวมถึงควบคุมระบบการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท

พีระมิดอาหารสำหรับนักกีฬา

พีระมิดอาหารสำหรับนักกีฬา

พีระมิดอาหาร เป็นแนวทางและรูปแบบการบริโภคอาหารที่ถูกออกแบบมาให้คนทั่วไปเลือกบริโภคอาหารในแต่ละหมวดหมู่อย่างเหมาะสม แต่ในนักกีฬาที่มีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างจากคนทั่วไป

สัญญาณของการขาดโปรตีนและ
ปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับในแต่ละวัน

สัญญาณของการขาดโปรตีนและ ปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับในแต่ละวัน

โปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เป็นสารอาหารหลักที่อยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ที่ทุกคนต้องกินในแต่ละวัน โดยเฉพาะกับนักกีฬา ที่จำเป็นต้องได้รับปริมาณโปรตีนมากกว่าคนทั่วไปในการนำไปสร้างกล้ามเนื้อ

อายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบพลังแห่งกรดอะมิโน ผ่านโปรแกรม มื้ออาหารแห่งชัยชนะ ให้ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ตลอดการร่วมชิงแชมป์โลกในศึก โธมัส-อูเบอร์ คัพ 2022

อายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบพลังแห่งกรดอะมิโน ผ่านโปรแกรม มื้ออาหารแห่งชัยชนะ ให้ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ตลอดการร่วมชิงแชมป์โลกในศึก โธมัส-อูเบอร์ คัพ 2022

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านกรดอะมิโนและเมนูอาหารโภชนาการนักกีฬา คาจิเมชิ หรือ “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (winning meals)” ให้กับทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติ ตลอดการร่วมแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายและทีมหญิงชิงแชมป์โลก โธมัส-อูเบอร์ คัพ 2022

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนโปรแกรมอาหารเสริมสร้างโภชนาการแก่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย พร้อมสู้ศึกซีเกมส์ 2022

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนโปรแกรมอาหารเสริมสร้างโภชนาการแก่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย พร้อมสู้ศึกซีเกมส์ 2022

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ในฐานะผู้สนับสนุนหลักระดับสูงสุดอย่างเป็นทางการมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบการมีโภชนาการที่ดีให้ทัพนักกีฬา โดยใช้องค์ความรู้ด้านกรดอะมิโนและรสชาติความอร่อย (อูมามิ)

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักระดับสูงสุด กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักระดับสูงสุด กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม

เมื่อเร็วๆนี้  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์. ประเทศญี่ปุ่น ได้เซ็นสัญญาในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักระดับสูงสุดอย่างเป็นทางการ ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม ในเดือนพฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้