Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2514

ข้อมูลโรงงาน

เป็นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายแรกในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ “ยำยำ” ด้วยพันธสัญญาที่ว่า เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ความสุขและ คุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนทั่วโลกผ่านทาง “ผลิตภัณฑ์ยำยำ” ที่มีคุณค่า อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความหลากหลายของผลิตฑ์ อาทิ บะหมี่ชนิดซอง “ยำยำ จัมโบ้”, บะหมี่ชนิดถ้วย “ยำยำ เต็มเต็ม”, และขนมขบเคี้ยวใน รูปแบบบะหมี่สำหรับเด็ก “ยำยำ ช้างน้อย” ด้วยความหลากหลายของ รสชาติ และคุณภาพของสินค้า “ยำยำ” จึงได้รับการตอบรับอย่างดีจาก ผู้บริโภค