Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

โรงงานอยุธยา

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2554

ข้อมูลโรงงาน

โรงงานอยุธยา นับเป็นโรงงานผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” แห่งที่ 3 ของบริษัทฯ เริ่มการผลิตในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ โรงงานแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น โดย สามารถนำผลิตผลทางการเกษตรคือแป้งมันสำปะหลัง มาใช้เป็น วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตผงชูรส ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดก่อนส่งมอบสู่มือผู้บริโภค อีกทั้งโรงงานยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยี สีเขียว “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยใช้แกลบเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทน การใช้น้ำมันปิโตรเลียม นับเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทถัดจากโรงงานกำแพงเพชร ที่ประสบความสำเร็จในพัฒนาเทคโนโลยีนี้ นอกจากนี้ โรงงานยังมีห้องนิทรรศการ ที่ให้ความรู้เรื่องรสอูมามิและผงชูรส เช่น กระบวนการผลิตและความปลอดภัย แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์จากโรงงานของเรา