Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

โรงงานเบอร์ดี้

ก่อตั้ง : พ.ศ.2551

ข้อมูลโรงงาน

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งโรงงาน ผลิตกาแฟกระป๋อง “เบอร์ดี้®” แห่งใหม่ขึ้น บนพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน หนองแคของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนเมษายน 2551 และขยายโรงงานเพื่อ เพิ่มกำลังการผลิตในเดือน กรกฎาคม 2556 เพื่อรองรับความต้องการ ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น สำหรับกระบวนการผลิตของโรงงานแห่งนี้ เริ่มต้น ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดกาแฟดิบมาทำความสะอาด คั่วเมล็ด กาแฟ การสกัดน้ำกาแฟเข้มข้น การผสมวัตถุดิบ ไปจนถึงการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและทันสมัย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นกาแฟกระป๋องที่เข้มข้นสมกับความเป็นอันดับหนึ่ง ในใจของคนไทย