Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner
General Factory Visit Banner

สมัครเยี่ยมชมโรงงาน

กรุณาเลือกไฟล์

โรงงานกำแพงเพชร

โรงงานกำแพงเพชร ประกอบด้วยฐานการผลิต จำนวน 2 แห่ง เพื่อผลิต ผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” ซึ่งเริ่มผลิตในปี พ.ศ.2540 และ ในปี พ.ศ.2546 ได้เริ่มผลิตไรโบนิวคลีโอไทด์ ภายใต้ชื่อ “อายิไทด์® ไอ พลัส จี” วัตถุปรุงแต่งรสอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้เสริมรสชาติอาหารควบคู่กับผงชูรสในอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเช่นเดียวกับผงชูรส โรงงานแห่งนี้ยังได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยนำแกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทนการใช้น้ำมันเตา เป็นการลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และลด การปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มสู่ท้องถิ่นด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีศูนย์นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับรสอูมามิ กระบวนการผลิต ผงชูรสและการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ก่อตั้ง :

พ.ศ. 2540

ที่อยู่ :

369 หมู่ 3 ถนนสายกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลคณที อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ :

055-718101-6 ต่อ 170,259

โทรสาร : 

0-5571-8100

Google Map Map Image Contact Us Factory Call Center