Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

"แม่บ้านที่รัก" เล่มที่ 117

ตำรับอาหาร : ผศ.ดารามาศ แก้วแดง ผศ.อรรถ ขันสี ผศ.มาริน สาลี อ.ศิริยา ตรีรัตน์ อ.ประจงจิต กุลตัณฑ์

ตกแต่งอาหาร : คุณสุทธิศักดิ์ ยอนถวิล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Next
Back
"แม่บ้านที่รัก" เล่มที่ 117
เผยแพร่ :
มกราคม - เมษายน 2561
รายละเอียด :

เนื่องจากฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2561 จึงขอขึ้นต้นด้วยคำอวยพรปีใหม่แด่สมาชิก “แม่บ้านที่รัก” ทุก ๆ ท่าน ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ สมาชิกทุกท่านประสบแต่ความสุข ทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัว รวมไปถึงการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสุขของทุกคนค่ะ

 เอาล่ะเมื่อเริ่มต้นกับสิ่งดีดีกันไปแล้ว ...”แม่บ้านที่รัก” ขอส่งมอบสิ่งที่ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพแก่ทุกคน ด้วยการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผักต่าง ๆ ที่ช่วยบำรุงร่างกายทั้ง เลือด สมอง หัวใจ ตับ ตา พร้อมเมนูอาหารที่อาจจะดูแปลกตาไปบ้าง แต่ก็ทำตามกันได้ไม่ยากจนเกิน ที่สำคัญอร่อยถูกใจสมาชิกอย่างแน่นอน  

ต่อด้วยสาระความรู้ว่าด้วยเรื่อง “พริกแกง” ที่มีมากมายหลากหลายชนิด ใน Food facts โดย “แม่บ้านที่รัก” อยากที่จะเผยแพร่ความรู้อาหารไทยให้กับทุกคนได้ทราบ รวมถึงอยากที่จะรักษาองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแกงเหล่านี้ไว้เผื่อคนรุ่นหลังที่ได้มีโอกาสมาอ่าน “แม่บ้านที่รัก” ฉบับนี้จะได้รู้ เข้าใจ และแยกแยะพริงแกงชนิดต่าง ๆ ของไทยออกได้ เมนูอาหารไทยของเราจะได้อยู่คู่กับคนไทยไปนาน ๆ

สุดท้าย ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบว่า “แม่บ้านที่รัก“ มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บฐานข้อมูลสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก ดังนั้นเลขที่สมาชิกจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบที่จัดทำขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้หากสมาชิกต้องติดต่อกับทางกองบรรณาธิการ สามารถแจ้งหมายเลขสมาชิกใหม่ตามหน้าซองที่ระบุไว้ หรือแจ้งเพียงชื่อและนามสกุล กับเจ้าหน้าที่ก็ได้เหมือนเช่นเคยค่ะ  แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า นะคะ 

แม่บ้านที่รัก

แม่บ้านที่รัก

"แม่บ้านที่รัก" เล่มที่ 119
"แม่บ้านที่รัก" เล่มที่ 119
3180
"แม่บ้านที่รัก" เล่มที่ 118
"แม่บ้านที่รัก" เล่มที่ 118
3181