Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

บริษัท Ajinomoto จะสามารถส่งต่อวิถีชีวิตยืนยาวแบบญี่ปุ่นได้หรือไม่?

13/10/2021
ทำไมคนญี่ปุ่นถึงมีอายุยืน?
 

ถ้าหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ภาพที่คุณเห็นในใจคืออะไร?

 

ผู้คนส่วนใหญ่อาจนึกถึงชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ ในเมืองใหญ่ การสัญจรในตอนเช้าโดยรถไฟใต้ดินที่บางครั้งก็อัดแน่นไปด้วยผู้คนจนแทบจะไม่มีที่ยืน การทำงานล่วงเวลาเลยเที่ยงคืนที่ดูเป็นเรื่องปกติ และอาจนึกถึงผู้คนที่สูบบุหรี่เพื่อคลายเครียด

 

ความจริงคือ ภาพที่คุณเห็นเหล่านี้ก็ไม่ผิดนัก ในการสำรวจที่ตีพิมพ์ในประกาศของกรมงานแรงงานและสวัสดิการโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้ พบว่าผู้ชายวัยทำงานกว่าร้อยละ 40 “นอนไม่หลับ” เนื่องจากมีความเครียดจากที่ทำงาน1 และจำนวนผู้สูบบุหรี่ในญี่ปุ่นมีสูงกว่าประเทศอื่นมาก ซึ่งนับเป็นผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวนกว่าหนึ่งในสามสูบบุหรี่2

 

คงเป็นเรื่องยากที่จะมีผู้เชี่ยวชาญท่านใดบอกว่าความเครียดในระดับสูง การสูบบุหรี่จัด และนอนไม่เพียงพอนั้นเป็นพฤติกรรมที่ทำให้สุขภาพดี แต่กระนั้นก็ตาม ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) อายุขัยเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นอยู่ที่ 83.7 ปี เท่ากับว่าคนญี่ปุ่นมีอายุขัยเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก3

 

แม้ว่าการจะอธิบายว่าสิ่งนี้คือความจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย สาเหตุหลักที่คนญี่ปุ่นมีอายุขัยที่ยืนยาวกว่าประเทศอื่นๆ นั้นเชื่อว่าเป็นเพราะ “สไตล์การเดิน” ร่วมกับอาหารที่คนญี่ปุ่นเลือกรับประทาน ตามรายงานอีกฉบับขององค์การอนามัยโลกพบว่า เด็กนักเรียนในญี่ปุ่นร้อยละ 98 เดินหรือขี่จักรยานไปโรงเรียนทุกวัน4 นั่นหมายถึงเพียงแค่เดินทางไปโรงเรียน ก็เท่ากับว่าได้ออกกำลังกายเฉลี่ย 60 นาที ต่อวันแล้ว และเมื่อพิจารณาถึงอาหารและเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ คนญี่ปุ่นมีแนวโน้มรับประทานอาหารที่ให้พลังงานน้อยกว่า รับประทานผักมากกว่า และรับประทานของหวานน้อยกว่า เมื่อคิดเป็นต่อวัน 5

 

■ เด็กนักเรียนเดินไปโรงเรียน

 

ในฐานะที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีประวัติด้านอาหารและวิทยาศาสตร์อันยาวนาน Ajinomoto Co., Inc. (“บริษัท Ajinomoto”) พยายามค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจถึงกุญแจสำคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาวได้ดีขึ้น และบอกกล่าวให้ทั้งโลกได้รู้

 
อายุที่ยืนยาว ดีสำหรับผู้คน แต่เป็นสิ่งท้าทายสำหรับประเทศชาติ
 

ทุกคนต้องการมีชีวิตที่ยืนยาว แต่การทำให้ความต้องการนี้เกิดขึ้นจริงนั้น ถือเป็นความท้าทายอันใหญ่หลวงสำหรับประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศ ขณะที่ตัวเลขผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนประชากรโดยรวมนั้นกลับลดลง6 ทำให้มีการคาดหมายว่า ในปีพ.ศ. 2593 จำนวนร้อยละของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ของจำนวนประชากรทั้งหมด6 ซึ่งนี่แสดงถึงความท้าทายที่ประเทศต้องเผชิญอย่างเห็นได้ชัด โดยรวมถึงการสูญเสียประสิทธิภาพในที่ทำงานเนื่องจากผู้คนจำนวนมากต้องการเกษียณอายุในท้ายที่สุด และทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุพุ่งพรวดขึ้น

 

■ การคาดคะเนความเป็นไปได้สำหรับจำนวนประชากรที่อายุ 65 ขึ้นไปแยกตามประเทศในปี พ.ศ. 2558 - 2593

 

นี่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นหันมามุ่งความสนใจและให้ความสำคัญกับการมีอายุยืนยาวที่สุขภาพดีแทนที่จะเป็นเพียงการมีชีวิตที่ยืนยาวเท่านั้น ตรรกะในเรื่องนี้สามารถเข้าใจได้ง่าย: ยิ่งผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและช่วยเหลือตัวเองได้มากนั้นทำให้สังคมเราดีขึ้นด้วย

 
แล้วบริษัท Ajinomoto ช่วยได้หรือไม่?
 

แม้ว่าผู้สูงอายุไม่มีโรคภัยอื่นๆ แต่มีหนึ่งปัญหาใหญ่ด้านกายภาพที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญเรียกว่า “ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง” ซึ่งเป็นการสูญเสียมวลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นเมื่อสูงวัยขึ้น ภาวะกล้ามเนื้อพร่องสามารถนำไปสู่การเสื่อมสภาพของสุขภาพด้านอื่นๆ ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนที่ และเพิ่มความเสี่ยงจากการหกล้มและเกิดกระดูกแตกหักในร่างกาย6 โดยรวมแล้ว คนญี่ปุ่นรับประทานโปรตีนน้อยลงเรื่อยๆ ทุกปี และเมื่อเทียบกับคนวัยหนุ่มสาวแล้ว ผู้สูงอายุมีความสามารถสร้างกล้ามเนื้อใหม่ได้น้อยกว่า นี่ทำให้กรมแรงงานและสวัสดิการ กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้กำหนดเป้าหมายการบริโภคโปรตีนในประชากรทุกวัย6

 

■ การรับประทานโปรตีนน้อยลง (ซ้าย) และการรับประทานโปรตีนต่ำที่เกี่ยวเนื่องกับการสูญเสียกล้ามเนื้ออย่างมีนัยสำคัญ (ขวา)

 

ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะกล้ามเนื้อพร่อง

  • ความบกพร่องในการเคลื่อนที่
  • ความเสี่ยงต่อการหกล้มและกระดูกแตก
  • ความบกพร่องในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
  • ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  • ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
 

■ ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง

 

โภชนาการที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่ทำให้ผู้คนสุขภาพดี และกรดอะมิโนที่เป็นเหมือนอิฐบล็อกของโปรตีนก็เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับโภชนาการที่เพียงพอและสมดุล ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทที่ล้ำหน้าด้านการวิจัยและผลิตกรดอะมิโนมากที่สุดในโลก บริษัท Ajinomoto อยู่ในฐานะที่จะสร้างผลลัพธ์ชิงบวกในส่วนนี้ได้ นั่นตอบคำถามว่าทำไมเราถึงมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการมีชีวิตที่ยืนยาวในญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมสำหรับชุมชนที่หลากหลายและผ่านผลิตภัณฑ์ “Amino L40” ของเรา

 

■ กรดอะมิโนลิวซีนกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อ

 

“Amino L40” เป็นผลิตภัณฑ์รวมกรดอะมิโนที่จำเป็น 9 ชนิด (รวมถึงลิวซีนร้อยละ 40) ที่มีความสำคัญต่อการสังเคราะห์โปรตีน6 บริษัท Ajinomoto จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเพื่อเป็นส่วนผสมอาหาร การทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารเสริมนี้และออกกำลังกายที่ระดับปานกลาง (60 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) มีมวลกล้ามเนื้อขาสูงขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น และสามารถเดินได้เร็วขึ้นกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับประทานอาหารเสริมและไม่ได้ออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญ6

 

■ ตราสัญลักษณ์แสดงบนบรรจุภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้ “Amino L40” เป็นส่วนผสมในอาหาร

 

■ การเปลี่ยนแปลงมวลกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความเร็วในการเดิน

 

นอกจากการใช้ "Amino L40" ในการเป็นอาหารเสริมเพื่อโภชนาการแล้ว บริษัท Ajinomoto ได้จับมือกับบริษัทอื่นๆ จำนวนมากในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำประโยชน์ของ "Amino L40" สู่สาธารณะผ่านทางผลิตภัณฑ์อาหาร การร่วมงานกันนี้ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสม เครื่องแกง ซุปมิโซะ ขนมมาร์ชแมลโลว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ และเรามองหาโอกาสในการร่วมงานกับหุ้นส่วนที่มีศักยภาพในการที่จะร่วมนำประโยชน์ของกรดอะมิโนมาไว้ในผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป6

 
โลกในวันพรุ่งนี้
 

ประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับ “สังคมผู้สูงอายุ” อยู่ตอนนี้ แล้วพรุ่งนี้ล่ะ? ขณะที่ตัวเลขอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั่วโลก หลายประเทศกำลังประสบกับความท้าทายในลักษณะเดียวกัน การช่วยผู้คนหลายล้านคนและผู้สูงอายุหลายล้านคนให้ยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

บริษัท Ajinomoto มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่แนวหน้าในการสนับสนุนการมี “สุขภาพดีตลอดอายุขัย” ในญี่ปุ่น แต่เราไม่ได้ต้องการที่จะหยุดแค่นี้ เนื่องจากเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมที่อยู่ทั่วโลกให้ไม่เพียงแค่มีอายุยืนยาวขึ้น แต่ยังมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

 

(หมายเหตุ) ปัจจุบันมีการทำตลาด “Amino L40” ในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา และเรากำลังพิจารณาโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศตามที่ข้อกำหนดด้านกฎหมายและกฎข้อบังคับอนุญาต

 
เกี่ยวกับบริษัท Ajinomoto Co., Inc.

 

บริษัท Ajinomoto เป็นผู้ผลิตเครื่องปรุง อาหารแปรรูป เครื่องดื่มคุณภาพสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์กรดอะมิโน ยารักษาโรค และสารเคมีคุณลักษณะพิเศษ เป็นเวลาหลายปีแล้วที่บริษัท Ajinomoto ได้สนับสนุนวัฒนธรรมด้านอาหารและสุขภาพมนุษย์ผ่านการใช้ เทคโนโลยีกรดอะมิโนอย่างกว้างขวาง ปัจจุบัน บริษัทได้มีความเกี่ยวโยงเพิ่มขึ้นกับแนวทางเพื่อการพัฒนาแหล่ง ทรัพยากรอาหาร สุขภาพมนุษย์ และความยั่งยืนสากล บริษัทก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2452 และตอนนี้ดำเนินกิจการใน 30 ประเทศและภูมิภาค บริษัท Ajinomoto มียอดขายสุทธิในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1,091.1 พันล้านเยน (10,070 ดอลล่าร์สหรัฐ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Ajinomoto (TYO : 2802) กรุณาเยี่ยมชมที่ www.ajinomoto.com

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรืออ้างอิงและวารสารวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนข้อมูลที่อยู่ในจดหมายข่าวนี้ กรุณาติดต่อบริษัท Ajinomoto Co., Inc. แผนกสื่อสารสากล (Global Communications Department): ajigcd_newsletter@ajinomoto.com

 

อ้างอิง: