Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

โรงงานกำแพงเพชร

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2540

ข้อมูลโรงงาน

โรงงานกำแพงเพชร ประกอบด้วยฐานการผลิต จำนวน 2 แห่ง เพื่อผลิต ผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” ซึ่งเริ่มผลิตในปี พ.ศ.2540 และ ในปี พ.ศ.2546 ได้เริ่มผลิตไรโบนิวคลีโอไทด์ ภายใต้ชื่อ “อายิไทด์® ไอ พลัส จี” วัตถุปรุงแต่ง รสอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้เสริมรสชาติอาหารควบคู่กับผงชูรสใน อุตสาหกรรมอาหาร อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเช่นเดียวกับผงชูรส โรงงาน แห่งนี้ยังได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยนำ แกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทนการใช้น้ำมันเตา เป็น การลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และลด การปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุ ของสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือ ทิ้งจากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มสู่ท้องถิ่นด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีศูนย์นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับรสอูมามิ กระบวนการผลิต ผงชูรสและการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ แก่ประชาชนทั่วไป อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์จากโรงงานของเรา