Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

ต่างกันตรงไหน ? ทำความรู้จักความหมายของ AminoScience กับ Amino Acid

21/02/2024

รู้ไหมว่า กรดอะมิโน (Amino Acid) เป็นส่วนประกอบสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วอย่างจุลินทรีย์จนถึงมนุษย์อย่างเรา 

ความสำคัญของกรดอะมิโนยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ อายิโนะโมะโต๊ะจึงมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับกรดอะมิโนมานานกว่า 100 ปี จนพัฒนาเป็น ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) ต้นแบบแห่งนิยาม ‘อร่อยดีมีสุขทั้งคนและโลก’ 
 

จาก กรดอะมิโน (Amino Acid) พัฒนาเป็น ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) ได้อย่างไร มาทำความรู้จักความหมายของทั้ง 2 คำนี้กันเลย

กรดอะมิโน : เคล็ดลับของร่างกายที่แข็งแรง

กรดอะมิโน (Amino Acid) เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนสำหรับฟื้นฟูเซลล์ต่างๆ โดยร่างกายมนุษย์มีกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบมากถึง 20% ถือเป็นสารประกอบที่อยู่ในร่างกายมนุษย์มากที่สุดรองจากน้ำ

กรดอะมิโนในร่างกายมีทั้งหมด 20 ชนิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กรดอะมิโนจำเป็น และกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น โดยกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น คือกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้เอง มีทั้งหมด 11 ชนิด เช่น อะลานีน อาร์จินีน ไกลซีน ไทโรซีน ฯลฯ

ส่วนกรดอะมิโนจำเป็นนั้นมีทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ ลิวซีน ไลซีน ฮิสทิดีน วาลีน ทริปโตเฟน ทรีโอนีน เมไทโอนีน ฟีนิลอะลานีน และไอโซลิวซีน โดยกรดอะมิโนจำเป็นนั้นร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น โดยกรดอะมิโนจำเป็นจะพบในอาหารประเภทโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเหลือง ฯลฯ

ทั้งนี้ หากร่างกายได้รับกรดอะมิโนที่เพียงพอจะทำให้ระบบต่างๆ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกรดอะมิโนแต่ละชนิดมีส่วนช่วยในการพื้นฟูส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยในการเจริญเติบโต ซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ควบคุมการเผาผลาญอาหารได้ดี กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้น ฯลฯ 

และรู้หรือไม่ว่าหากร่างกายขาดกรดอะมิโนชนิดไหน เราสามารถเติมกรดอะมิโนตัวที่ขาดเข้าสู่ร่างกายได้ โดยอาศัยองค์ความรู้ของ ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) นั่นเอง

AminoScience : ศาสตร์ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้ด้วยกรดอะมิโน

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะตระหนักถึงความสำคัญของกรดอะมิโนมานานกว่า 100 ปี จึงได้ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกรดอะมิโนมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นไปที่ 4 หน้าที่หลักของกรดอะมิโน ได้แก่ การปรุงรสชาติอาหารให้อร่อย การนำสารอาหารไปสู่ร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพที่ดี และ การตอบสนองที่นำไปสู่การสร้างฟังก์ชันใหม่

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหน้าที่หลัก 4 อย่างของกรดอะมิโนอย่างจริงจังนี้เองที่ต่อยอดเป็น ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) ซึ่งถือเป็นความเชี่ยวชาญหลักของอายิโนะโมะโต๊ะในการแก้ไขปัญหาด้านอาหารและสุขภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนบนโลกได้กินดีมีสุข ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของอายิโนะโมะโต๊ะ อาทิ

  • เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อุดมด้วยกรดอะมิโนจำเป็น 3 ชนิด ลิวซีน ไอโซลิวซีน และวาลีน BCAAs (Branched Chain Amino Acids)  

  • การใช้กรดอะมิโนลิวซีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็น ที่ช่วยเสริมการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะยังคงมุ่งมั่นศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ กรดอะมิโน (Amino Acid) อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) ให้ผู้คนทั่วโลกกว่า 1 พันล้านคนได้เพลิดเพลินกับอาหารอร่อยที่มาพร้อมคุณค่าทางโภชนาการในสังคมสุขภาพดี และเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 50% จากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่อายิโนะโมะโต๊ะยึดมั่นมาโดยตลอด