Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

รู้จัก AminoSci Girl สาวน้อยกินดีมีสุขผู้รอบรู้ในศาสตร์ AminoScience

21/02/2024

อายิโนะโมะโต๊ะขอแนะนำ AminoSci Girl สาวน้อยผมแดงเจ้าของบุคลิกสดใส ร่าเริง ผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนในการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับ AminoScience ให้ทุกคนได้รู้จักและเข้าใจศาสตร์แห่งกรดอะมิโนดียิ่งขึ้น 

เหตุผลที่ AminoSci Girl สามารถบอกเล่าเรื่องราวของ AminoScience ได้ดีที่สุด เพราะเธอมีคุณสมบัติที่ตรงกับปรัชญาของ อายิโนะโมะโต๊ะที่ว่า ‘กินดีมีสุขทั้งคนและโลก’ ครบทุกข้อ ไม่ว่าจะเป็นความชอบในการเลือกกินอาหารอร่อย ที่แต่ละเมนูต้องมีประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องของกรดอะมิโนที่เธอมีความรู้ลึกและเข้าใจเป็นอย่างดี ดังนั้น อาหารที่ AminoSci Girl เลือกบริโภคเป็นประจำจึงมักมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของอายิโนะโมะโต๊ะเป็นส่วนประกอบสำคัญ นอกจากนี้ เธอยังเป็นสาวรักโลกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพอ ๆ กับการรักและดูแลตัวเอง

AminoSci Girl กินดีมีสุขกับอาหารรสชาติกลมกล่อมและมีประโยชน์ได้ขนาดนี้ ก็เพราะอายิโนะโมะโต๊ะทุ่มเทศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับกรดอะมิโนมานานกว่า 100 ปี จนสามารถสร้างสรรค์ AminoScience หรือศาสตร์แห่งกระดอะมิโน ที่มุ่งเน้นไปที่ 4 หน้าที่หลักของกรดอะมิโน ดังต่อไปนี้

  1. หน้าที่ในการปรุงรสชาติอาหารให้อร่อย
  2. หน้าที่ทางโภชนาการในการนำสารอาหารไปสู่ร่างกาย
  3. หน้าที่ทางสรีรวิทยาในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
  4. การตอบสนองที่นำไปสู่การสร้างฟังก์ชันใหม่

ด้วยหน้าที่หลักทั้ง 4 อย่างของกรดอะมิโนนี้เองที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของอายิโนะโมะโต๊ะ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนประกอบในเครื่องสำอาง ยา ฯลฯ ดังนั้น ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) จึงตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพและโภชนาการที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการกินและการเข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบัน 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะยังคงมุ่งมั่นค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์แห่งกรดอะมิโน หรือ AminoScience อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้เพลิดเพลินกับอาหารอร่อยที่มาพร้อมคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบสังคมสุขภาพดีให้แก่ผู้คน 1 พันล้านคนทั่วโลก และเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 50% จากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่อายิโนะโมะโต๊ะยึดมั่นมาโดยตลอด 

อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ AminoScience ได้จากสาวน้อย AminoSci Girl ที่ปรากฏอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อเป็นตัวแทนเผยแพร่คุณค่าของกรดอะมิโนให้ทุกคนรู้จักดียิ่งขึ้น